Ketoprofen

voor veterinair gebruik

Farmacodynamiek

Ketoprofen behoort tot de groep van niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID’s).

Ketoprofen heeft anti-inflammatoire, analgetische en antipyretische eigenschappen. Niet alle aspecten van het werkingsmechanisme van ketoprofen zijn bekend. De werking wordt deels bereikt doordat ketoprofen de aanmaak van prostaglandinen en leucotrienen remt, respectievelijk via werking op cyclooxygenase en lipoxygenase.

Bovendien remt ketoprofen de vorming van bradykinine en remt het de thrombocytenaggregatie.

Farmacokinetiek (rund, varken)

Na intramusculaire injectie bij het rund en het varken wordt ketoprofen snel geabsorbeerd en wordt de maximale plasmaconcentratie van ongeveer 11 microgram/ml binnen ½ tot 1 uur bereikt. De gemiddelde absorptietijd is ongeveer 1 uur. De plasma-halfwaardetijd bedraagt 2 – 2 ½ uur. De biologische beschikbaarheid bij runderen en varkens na intramusculaire injectie bedraagt 90 – 100%.

Bij herhaalde injecties met een interval van 24 uur vertoont ketoprofen lineaire en stationaire kinetica, aangezien de bovenvermelde parameters gelijk blijven. Ketoprofen is ca. 95% gebonden aan plasmaproteïnen.

Ketoprofen wordt vooral gemetaboliseerd door de reductie van de ketongroep tot een hoofdmetaboliet.

De uitscheiding van ketoprofen is snel. Ongeveer 80 % van de toegediende dosis wordt binnen 12 uur uitgescheiden. 90% van de eliminatie gebeurt via de nieren, hoofdzakelijk in gemetaboliseerde vorm.

Meer lezen?

Meer informatie over werkzame stoffen kunt u vinden in het Fink-Gremmels repertorium.

Het TS Team van Dopharma heeft ook een artikel geschreven over NSAID’s:

Producten

Producten met ketoprofen: