Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet (meer) juist is.

De inhoud van deze website mag worden gedownload, opgeslagen, afgedrukt en gedistribueerd, doch uitsluitend voor informatieve, niet-commerciële doeleinden en onder volledige bronvermelding. Dopharma behoudt zich het recht voor de toestemming tot het genoemde gebruik te allen tijde in te trekken, schriftelijk dan wel via deze website, waarbij de gebruiker er automatisch in toestemt het gebruik onmiddellijk te staken.

Dopharma aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van hetgeen wordt ondernomen of nagelaten op basis van deze website. Voorts is Dopharma op geen enkele manier verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor geleden schade vanwege het abusievelijk foutief vermelden en/of gebruik van de informatie op deze website.

Bij twijfel is het raadzaam de deskundigen van Dopharma te raadplegen over de wijze van aanwending van informatie. Met betrekking tot vermelde doseringen, advies-wachttijden en off-label use van onze diergeneesmiddelen, kunt u zich in eerste instantie richten tot uw dierenarts.

Het eigendomsrecht c.q. copyright van deze website en van alle inhoud daarvan, berust bij Dopharma, tenzij anders vermeld.

© 2017 Copyright Dopharma