Gentamicine

voor veterinair gebruik

Farmacodynamiek

Gentamicine is een bactericide breedspectrum antibioticum uit de groep van de aminoglycosiden.

Gentamicine verstoort de bacteriële eiwitsynthese door inwerking op de ribosomen. In hoge doseringen kan gentamicine bacteriële cellysis veroorzaken door beschadiging van de celwand.

Farmacokinetiek (rund)

Na parenterale toediening verdeelt gentamicine zich voornamelijk over het bloed en de extracellulaire vloeistof. Gentamicine wordt onveranderd via de urine uitgescheiden.

Meer lezen?

Meer informatie over werkzame stoffen kunt u vinden in het Fink-Gremmels repertorium.

Producten

Producten met gentamycine: