Amoxicilline

voor veterinair gebruik

Farmacodynamiek

Amoxicilline is een semisynthetisch breedspectrum penicilline met werking tegen veel gram positieve en gram negatieve bacteriën. Het werkt bactericide door verhindering van de mucopolysaccharidenopbouw (peptidoglycaan netwerkstructuur) van de bacteriële celwand. Deze structuur geeft de nodige rigiditeit aan de celwand om weerstand te kunnen bieden aan de hoge intracellulaire osmotische druk.

Door inwerking van amoxicilline komt het tot ruptuur van de bacteriële celwand en tot lysis van de bacterie.

Amoxicilline is zuurresistent.

Het antibacteriële spectrum van amoxicilline omvat streptococcen (met uitzondering van S. faecalis), penicillinase negatieve staphylococcen, Corynebacterium spp., Listeria monocytogenes, Haemophilis influenza, H. pleuropneumoniae, Pasteurella spp. en clostridiën. Matig gevoelig zijn S. faecalis, Salmonellae en E. coli. Niet gevoelig zijn o.a. penicillinase positieve staphylococci, Pseudomonas, Klebsiella, Enterobacter, Serratia, Aerobacter aerogenes en de meeste Proteus stammen.

Resistentie is het gevolg van de productie van penicillinase, die de beta-lactam ring van de meeste penicillines vernietigt. Vorming van penicillinase kan aanwezig zijn bij Staphylococcus aureus, Escherichia coli en Pasteurella spp. Er bestaat kruisresistentie met ampicilline.

Farmacokinetiek

Oraal (varken, kip)

Amoxicilline wordt na orale toediening snel en volledig geabsorbeerd vanuit het maagdarmkanaal en over de verschillende weefsels verdeeld.

Amoxicilline is zuurbestendig.

Maximale amoxicillineconcentraties worden binnen 1-2 uur bereikt.

Serumeiwitbinding is laag.

Een deel van de toegediende hoeveelheid kan gemetaboliseerd worden tot penicillinezuurderivaten. Amoxicilline wordt voornamelijk door de nieren via glomerulaire filtratie en actieve tubulaire secretie uitgescheiden.

Een kleiner deel van de toegediende dosis amoxicilline wordt uitgescheiden in de gal.

Parenteraal (rund, varken, hond, kat)

Amoxicilline wordt na parenterale toediening goed geabsorbeerd vanuit de injectieplaats en heeft dus een goede biologische beschikbaarheid. Na resorptie volgt een snelle distributie door het lichaam. De weefseldistributie voor amoxicilline is goed waarbij hoge concentraties gevonden worden in spieren, lever, gal, nieren, urine en het maagdarmkanaal.

Een deel van de toegediende hoeveelheid kan gemetaboliseerd worden tot penicillinezuurderivaten, welke aanleiding kunnen geven tot allergische reacties.

Amoxicilline wordt voornamelijk door de nieren via glomerulaire filtratie en actieve tubulaire secretie uitgescheiden.

Het wordt tevens in belangrijke mate via de gal uitgescheiden.

Meer lezen?

Meer informatie over werkzame stoffen kunt u vinden in het Fink-Gremmels repertorium.

Producten

Producten met (onder andere) amoxicilline: