Dihydrostreptomycine

voor veterinair gebruik

Farmacodynamiek

Dihydrostreptomycine is een aminoglycoside en heeft een bactericide werking. Het interfereert met de eiwitsynthese van bacteriën.

Farmacokinetiek (rund, varken, schaap, lam, hond, kat)

Dihydrostreptomycine wordt geabsorbeerd vanuit de injectieplaats met maximale serumconcentraties na 1-2 uur. Dihydrostreptomycine wordt gedistribueerd naar de verschillende weefsels waarbij de hoogste concentraties bereikt worden in de cortex van de nieren. Er worden geen of nauwelijks metabolieten gevormd. Het grootste gedeelte wordt onveranderd geëlimineerd via de urine.

Meer lezen?

Meer informatie over werkzame stoffen kunt u vinden in het Fink-Gremmels repertorium.

Producten

Producten met (onder andere) dihydrostreptomycine: