Trimethoprim & Sulfadimethoxine

voor veterinair gebruik

Farmacodynamiek

Sulfadimethoxine is een breedspectrum sulfamide met lange werkingsduur die bovendien ook anti-coccidiale eigenschappen vertoont. Het is actief tegen grampositieve en gramnegatieve bacteriën en bepaalde protozoa waaronder coccidia.

Trimethoprim behoort tot de familie diaminopyrimidines. Het is actief tegen streptococcen en de meeste gramnegatieve bacteriën.

De combinatie van trimethoprim en sulfadimethoxine werkt synergetisch. De werking van sulfadimethoxine wordt versterkt door diaminopyrimidines zoals trimethoprim. De combinatie van de twee moleculen induceert een opeenvolgende blokkering van de biosynthese van foliumzuur. Beide stoffen werken achtereenvolgens in op de synthese van tetrahydrofoliumzuur: het sulfamide remt de opname van PAB-zuur in foliumzuur, trimethoprim remt specifiek microbiëel dihydrolaatreductase. Theoretisch werkt de combinatie tegen zowel grampositieve bacteriën (Staphylococcen, Listeria enz) als gramnegatieve bacteriën (Escherichia coli, Salmonella, Proteus, Enterobacter, Bordetella, enz.)

Farmacokinetiek

Sulfadimethoxine wordt beschouwd als een sulfamide met een depotwerking welke langdurige plasmaspiegels kan induceren. De binding aan de plasma-eiwitten is hiervoor belangrijk. De verdeling naar de meeste weefsels en organen is goed.

Trimethoprim wordt snel geabsorbeerd na orale toediening. Het wordt goed verdeeld in het lichaam.

De twee actieve componenten worden voor een deel gemetaboliseerd in de lever.

Hun eliminatie vindt voornamelijk plaats via de nieren.

Meer lezen?

Meer informatie over werkzame stoffen kunt u vinden in het Fink-Gremmels repertorium.

Producten

Producten met Trimethoprim & Sulfadimethoxine: