Cascadeproducten

Indien er voor een aandoening in Nederland geen (adequaat) diergeneesmiddel geregistreerd is kan een dierenarts, teneinde dieren onaanvaardbaar lijden te besparen, gebruik maken van een “cascade” artikel.
Voor volledige informatie zie de Europese verordening 2019/6.

Hieronder vindt u een vertaling van de SPC van onze cascadeproducten.

In het artikel Diergeneesmiddelengebruik via de cascade kunt u meer lezen over de cascade.