Cascadeproducten

Indien er voor een aandoening in Nederland geen (adequaat) diergeneesmiddel geregistreerd is kan een dierenarts, teneinde dieren onaanvaardbaar lijden te besparen, gebruik maken van een “cascade” artikel.
Voor volledige informatie zie het staatsblad 2012/616 en 2014/162 en de staatscourant 2012/26878.

Hieronder vindt u een vertaling van de SPC van onze cascadeproducten.

In het artikel Diergeneesmiddelengebruik via de cascade kunt u meer lezen over cascade in het algemeen en de toepassing van deze regeling.