Dexamethason

voor veterinair gebruik

Farmacodynamiek

Dit preparaat bevat de natriumfosfaatester van dexamethason, een fluoromethylderivaat van prednisolon, welke een sterk glucocorticoïd is met minimaal mineraal corticoïde activiteit.

Dexamethason heeft tien tot twintig maal de anti-inflammatoire activiteit van prednisolon.

Corticosteroïden onderdrukken de immunologische respons door inhibitie van de dilatatie van capillairen, inhibitie van de migratie en functie van leukocyten en de fagocytose. Glucocorticoïden hebben een effect op het metabolisme door verhoging van de gluconeogenese.

Farmacokinetiek (rund, varken, paard, hond, kat)

Na extravasculaire (intramusculaire, subcutane, intra-articulaire) toediening, wordt deze oplosbare ester van dexamethason snel geabsorbeerd vanuit de injectieplaats gevolgd door directe hydrolyse naar de moederverbinding, dexamethason.

De absorptie van dexamethason is snel. De tijd om maximale plasmaconcentraties (Cmax) van dexamethason te bereiken in rund, paard, varken en hond is minder dan 20 minuten na intramusculaire toediening. De biologische beschikbaarheid na intramusculaire toediening (in vergelijking met intraveneuze toediening) is hoog in alle diersoorten. De eliminatiehalfwaardetijd na intraveneuze toediening is 3,5 uur in paarden. Het is aangetoond dat na intramusculaire toediening de halfwaardetijd varieert tussen 1 en 20 uur afhankelijk van de diersoort.

Meer lezen?

Meer informatie over werkzame stoffen kunt u vinden in het Fink-Gremmels repertorium.

Producten

Producten met dexamethason: