Oxytetracycline

voor veterinair gebruik

Farmacodynamiek

Oxytetracycline is een bacteriostatisch antibioticum dat intracellulair interfereert met de bacteriële eiwitsynthese door binding op de 30S ribosoom subeenheden. De toegang van aminoacetyl-tRNA tot de acceptorplaats van het mRNA-ribosoomcomplex wordt op deze wijze geblokkeerd, waardoor koppeling van aminozuren aan de zich vormende peptideketen wordt verhinderd.

Oxytetracycline is een breedspectrum antibioticum. Het inhibeert bacteriën, Mycoplasma spp., Chlamydia spp., Rickettsia en bepaalde Protozoa. Oxytetracycline heeft een goede activiteit tegen vele gram positieve bacteriën, uitgezonderd Enterococcen en groep-D Streptococcen. De activiteit tegen Staphylococcus aureus wordt gelimiteerd door resistentie. Vele niet-enterale Gram negatieve bacteriën zijn gevoelig, maar Pseudomonas aeruginosa en Enterobacteriaceae zijn meestal resistent. Vele anaerobe bacteriën, Mycoplasma spp. en Spirocheten zijn gevoelig. Chlamydia spp., Rickettsia, en Protozoa zoals Theileria spp., Eperythozoen en Anaplasma spp. zijn allen gevoelig.

Farmacokinetiek

Oraal

Oxytetracycline wordt matig/redelijk geresorbeerd vanuit de maag en het voorste deel van de dunne darm na orale toediening via het voer.

Oxytetracycline verdeelt zich over heel het lichaam; de hoogste concentraties worden aangetroffen in de nieren, lever, milt en longen.

Tetracyclines worden nagenoeg niet gemetaboliseerd.

Oxytetracycline wordt voornamelijk uitgescheiden via de nieren door glomerulaire filtratie en in mindere mate via de gal waarbij enterohepatische recirculatie optreedt.

Parenteraal (rund, varken)

Oxytetracycline wordt na intramusculaire toediening snel en volledig geabsorbeerd. De stof verdeelt zich goed over de verschillende organen, waarbij hoge concentraties in de nieren, de luchtwegen en de lever te vinden zijn. Metabolieten van oxytetracycline zijn tot op heden niet aangetoond.

Oxytetracycline wordt zowel via de gal als via de urine uitgescheiden.

Intra-uterien

De absorptie van oxytetracycline vanuit de uterus na intra-uteriene toediening is afhankelijk van de mate van herstel van het endometrium na de partus: de absorptie en distributie neemt af naarmate de pathologische afwijkingen aan de uterus groter zijn.

Na absorptie worden tetracyclines nagenoeg niet gemetaboliseerd.

Oxytetracycline wordt voornamelijk uitgescheiden via de nieren door glomerulaire filtratie en in mindere mate via de gal waarbij enterohepatische recirculatie optreedt.

Meer lezen?

Meer informatie over werkzame stoffen kunt u vinden in het Fink-Gremmels repertorium.

Producten

Producten met oxytetracycline: