EDTA dinatrium (zink) chelaat

voor veterinair gebruik

Farmacodynamiek

EDTA dinatrium (zink) chelaat kan dankzij de dimensionale vorm aanhechting van bacteriën voorkomen in het maagdarmkanaal. Het outer membrane protein (OMP) van Brachyspira hyodysenteriae wordt geblokkeerd en daardoor kan de bacterie zich niet hechten aan de villi van epitheelcellen in de dikke darm. Bovendien wordt dan een release van het hemolysine voorkomen. EDTA dinatrium (zink) chelaat heeft geen antibiotische werking en dood geen bacteriën

In vivo studies hebben aangetoond dat na behandeling met EDTA dinatrium (zink) chelaat Brachyspira hyodysenteriae niet meer kon worden gedetecteerd in het darmkanaal. Reeds na 2 dagen behandeling is in mest met PCR test de Brachyspira hyodysenteriae niet meer te detecteren.

In vivo studies hebben ook aangetoond dat EDTA dinatrium (zink) chelaat een positief effect kan hebben op het herstel van darmcellen.

Farmacokinetiek

Het diergeneesmiddel wordt oraal toegediend, via het drinkwater. EDTA dinatrium (zink) chelaat wordt slecht geabsorbeerd en voornamelijk uitgescheiden via de mest.

EDTA dinatrium (zink) chelaat bevat organisch zink waardoor het beter geabsorbeerd wordt door het lichaam en niet als vreemd herkend wordt. Door chelatie is er reeds activiteit op een lager level mogelijk en is de impact op het milieu gereduceerd.

Milieukenmerken

EDTA dinatrium (zink) chelaat wordt geclassificeerd als zeer persistent (vP) in de bodem. Er zijn echter geen milieurisico’s aan verbonden. EDTA dinatrium (zink) chelaat kan uitspoelen naar het grondwater en resulteren in een grondwaterconcentratie die de grondwaterkwaliteitsnorm voor pesticiden en biociden overschrijdt, zoals vastgelegd in de EUgrondwaterrichtlijn 2014/80/EU en de EU-drinkwaterrichtlijn (98/83/EG). Er worden echter geen risico’s voor mens en milieu verwacht.

Meer lezen?

Meer informatie over werkzame stoffen kunt u vinden in het Fink-Gremmels repertorium

Producten

Producten met EDTA dinatrium (zink) chelaat: