Healthy Livestock

Verbeter de veehouderij! Dat is wat de samenleving verlangt. Een uitdaging die we als bedrijfstak moeten aangaan om te kunnen overleven. We zullen alles in het werk moeten stellen om de veehouderij steeds beter te maken. Als leverancier van kwalitatief hoogwaardige diergeneesmiddelen stelt Dopharma de eis vanuit de samenleving centraal in haar streven een belangrijke bijdrage te leveren aan een verbeterde veehouderij.

Best practice per diersoort:

Verbeter de veehouderij

Onze visie: Een gezonde veehouderij maakt gezond rendement mogelijk

De veehouderij is onmisbaar in een gezonde en goed functionerende samenleving. Desalniettemin staat ze enorm onder druk. Een sterke roep om dierenwelzijn, toenemende aandacht voor voedselveiligheid en intensivering van (internationale) concurrentie dagen de gehele bedrijfstak uit om te bewegen naar de ‘veehouderij van morgen’. Adequate verbeteringen zijn nodig om in te spelen op de verschillende, soms zelfs tegengestelde, belangen. Wij geloven dat een gezonde veehouderij de enige succesvolle weg is naar een gezond rendement.

Onze missie: de veehouderij steeds beter maken

We zijn 100% ‘dedicated to livestock’ en voelen ons aangesproken om een bijdrage te leveren aan de ‘veehouderij van morgen’. Het is onze missie om onze kennis in te zetten om de veehouderij steeds beter te maken. Wij zijn ervan overtuigd dat dit kan en dat er op verschillende terreinen nog veel te winnen is. Onze unieke kennis van de markt, wet- en regelgeving en diergeneesmiddelen stelt ons in staat om voortdurend tot vernieuwde én ‘Fact Based’ oplossingen te komen die bijdragen aan een renderende bedrijfstak.

Diagnostiek en bedrijfsspecifieke vaccins

Twee elementen van ‘Best practice’ zijn: het stellen van de juiste diagnose en de preventie van ziekten. Een belangrijk hulpmiddel in de preventie van ziekten is de ontwikkeling en toediening van vaccins.

Als er geen commerciële vaccins beschikbaar zijn of als deze in een bepaalde situatie onvoldoende effect hebben, kunnen bedrijfsspecifieke vaccins worden ingezet. Bedrijfsspecifieke vaccins zijn op maat gemaakte en stal specifieke vaccins. Hiervoor worden micro-organismen die geïsoleerd zijn uit laesies van zieke dieren op een bepaald bedrijf gebruikt om ziekte bij andere dieren op datzelfde bedrijf te voorkomen. Een correcte diagnostiek is een voorwaarde voor een goede effectiviteit van bedrijfsspecifieke vaccins.

In september 2017 hebben Dopharma en RIPAC-LABOR hun krachten gebundeld, om meer mensen in meer landen te voorzien van diagnostische dienstverlening en bedrijfsspecifieke vaccins voor de veehouderij. RIPAC-LABOR is gespecialiseerd in de ontwikkeling en productie van bedrijfsspecifieke vaccins. De internationale focus en ervaring van Dopharma zorgt dat meer klanten baat kunnen hebben van RIPAC-LABOR’s ervaring.

Dierenartsen kunnen contact opnemen met Dopharma, voor meer informatie over de mogelijkheden die deze samenwerking u kan bieden.