Healthy Livestock

Verbeter de veehouderij! Dat is wat de samenleving verlangt. Een uitdaging die we als bedrijfstak moeten aangaan om te kunnen overleven. We zullen alles in het werk moeten stellen om de veehouderij steeds beter te maken. Als leverancier van kwalitatief hoogwaardige diergeneesmiddelen stelt Dopharma de eis vanuit de samenleving centraal in haar streven een belangrijke bijdrage te leveren aan een verbeterde veehouderij.

Best practice per diersoort: