Lincomycine

voor veterinair gebruik

Farmacodynamiek

Lincomycine is een bacteriostatisch werkend lincosamide antibioticum. Het remt de bacteriële eiwitsynthese door zich te binden aan de 50S subunit van de ribosomen.

Lincomycine bezit een relatief smal spectrum en is actief tegen Gram positieve bacteriën, onder meer tegen stafylokokken en streptokokken, en is weinig werkzaam tegen Gram negatieve bacteriën zoals E.coli.

Het molecuul is tevens actief tegen anaërobe kiemen en Mycoplasma spp.

Farmacokinetiek

Oraal (varken, pluimvee)

Lincomycine wordt goed geabsorbeerd vanuit het maagdarmkanaal.

Lincomycine verdeelt zich in het lichaam goed over de weefsels. Weefselconcentraties van lincomycine zijn vaak hoger dan de gelijktijdige serumconcentraties.

Lincomycine wordt in de lever gemetaboliseerd. De resterende onveranderde vorm wordt via de urine uitgescheiden.

Intramammair (rund)

Na toediening van het product volgens het aanbevolen behandelingsschema, werden de volgende concentraties lincomycine gemeten in de behandelde kwartieren:

  • 12 uur na de eerste toediening (onmiddellijk voor de 2e toediening): 52,7 mg/ml
  • 24 uur na de eerste toediening (onmiddellijk voor de 3e toediening): 53,5 mg/ml
  • 36 uur na de eerste toediening: 56,9 mg/ml
  • 48 uur na de eerste toediening: 6,1 mg/ml.

Meer lezen?

Meer informatie over werkzame stoffen kunt u vinden in het Fink-Gremmels repertorium.

Producten

Producten met lincomycine: