Healthy Livestock: Paard

Dopharma onderschrijft de ‘best practice’ gedachten van EPRUMA* in de ruimste zin van het woord. Centraal in de term best practice staan gezonde dieren. Gezonde dieren zijn essentieel voor het waarborgen van dierenwelzijn, humane gezondheid en optimale prestaties.

Best practice omvat o.a. een goede uitvoering van de diergeneeskunde (GVP). Denk hierbij aan specifieke kennis van ziekten en diagnostiek bij paarden, kennis van de werking van diergeneesmiddelen en uitgebreide ervaring met de juiste toedieningswijze van diergeneesmiddelen.

Als veterinair farmaceutisch bedrijf heeft Dopharma alle bovenstaande kennis in huis. Daarnaast is Dopharma toegewijd om een gebalanceerd assortiment diergeneesmiddelen voor paarden te behouden en dit, waar mogelijk, uit te breiden met innovatieve producten. Hierdoor is Dopharma een waardevolle partner voor zowel paardendierenartsen als paardeneigenaren. Enkele voorbeelden zijn:

  • ons diersoortspecifiek Technical Support Team;
  • de ontwikkeling van unieke producten zoals Butagran Equi® (AT, BE, BG, DE, DK, EE, ES, IT, LT, LV, PL, RO, UK)

* European Platform for the Responsible Use of Medicines in Animals

Producten

Bekijk onze specifieke producten voor paarden:

Onze visie: Een gezonde veehouderij maakt gezond rendement mogelijk

De veehouderij is onmisbaar in een gezonde en goed functionerende samenleving. Desalnietemin staat ze enorm onder druk. Een sterke roep om dierenwelzijn, toenemende aandacht voor voedselveiligheid en intensivering van (internationale) concurrentie dagen de gehele bedrijfstak uit om te bewegen naar de ‘veehouderij van morgen’. Adequate verbeteringen zijn nodig om in te spelen op de verschillende, soms zelfs tegengestelde, belangen. Wij geloven dat een gezonde veehouderij de enige succesvolle weg is naar een gezond rendement.