Inloggen

Nog geen account? Neem contact op met Customer Service.

Gegevens aanpassen? Neem contact op met Sales Support.

Inloggen/webshop is uitsluitend beschikbaar voor dierenartsenpraktijken in Nederland.

In Nederland mogen diergeneesmiddelen uitsluitend worden voorgeschreven door dierenartsen. Daarom is inloggen/webshop alleen beschikbaar voor dierenartsenpraktijken in Nederland. Een en ander is na te lezen in het besluit diergeneesmiddelen 2022.