Dopharma Privacyverklaring

Mei 2018

Dopharma is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Door middel van deze verklaring willen we u inlichten over hoe we deze gegevens verzamelen, verwerken en opslaan. En in overeenstemming met de voorwaarden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Dopharma verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Bankrekeningnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Dopharma verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van betalingen
 • Het verzenden van onze nieuwsbrief en/of e-mail en/of campagnes
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Het versturen van uitnodigingen voor evenementen
 • Voor veldstudies, indien u hier aan meewerkt
 • Voor het onderzoeken en oplossen van problemen door ons technical support team, eventueel op locatie van de klant

Opstellen van offertes en contracten met leveranciers en voor afnemers

Geautomatiseerde besluitvorming:

Dopharma neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Dopharma) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Uw gegevens worden zolang bewaard als nodig om te voldoen aan legitieme en zakelijke doelen, en in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. De gegevens worden centraal opgeslagen op het hoofdkantoor in Raamsdonksveer.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Dopharma deelt geen persoonsgegevens met derden.

Dopharma verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Dopharma blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Dopharma gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Dopharma en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een

ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Privacy@dopharma.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u – en niet door iemand anders – is gedaan, vragen wij u een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, de MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), het paspoortnummer en het Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw eigen privacy.

We reageren dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Dopharma neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Puntsgewijs zijn onder andere onderstaande maatregelen getroffen:

 • Er zijn informatiebeveiligingsprocedures opgesteld. In deze procedures zijn regels en maatregelen opgenomen. Denk hierbij aan regels om toegang tot systemen te regelen, wachtwoord beleid, toegangscontrole en beveiligingsmaatregelen.
 • Er is een procedure ingesteld over de omgang met en de afhandeling van datalekken.
 • Er wordt dagelijks een back-up gemaakt van de servers om beschadiging of verlies van (persoons)gegevens te voorkomen.
 • Er is een bedrijfscontinuïteitsplan opgesteld om de continuïteit van de dienstverlening bij uitval van systemen te waarborgen.
 • Er is een procedure ingesteld om applicaties up-to-date te houden.
 • Er is een procedure opgesteld om oude apparatuur en gegevens dragers te vernietigen.
 • Medewerkers zijn op de hoogte van de inhoud van de procedures wat onderdeel uitmaakt van ons kwaliteitssysteem.
 • Er wordt gebruik gemaakt van een Firewall om ongewenste toegang van buitenaf te voorkomen.
 • Waar mogelijk is antivirus en antimalware software geïnstalleerd en actief.
 • SPF is een internetstandaard die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen;
 • TLS (voorheen SSL) wordt gebruikt voor veilig transport van gegevens over een internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
 • SFTP wordt gebruikt voor overdracht van gegevens tussen dienstverleners.

Vragen over privacy ?

Voor vragen, opmerkingen of klachten m.b.t. privacy en gegevensbescherming kunt u terecht bij onze contactpersonen voor privacyzaken, Jessica de Beukelaer (Legal Counsel) of Robert van Haren (Data Protection Officer). Te bereiken per e-mail via het e-mailadres Privacy@dopharma.com of via het telefoonnummer +31 (0) 0162-582000.

Contactgegevens:

Dopharma
Zalmweg 24
4941 VX Raamsdonksveer
Nederland
(+31) 0162-582000