Flumequine

voor veterinair gebruik

Farmacodynamiek

Flumequine is een bactericide breedspectrum chemotherapeuticum, behorende tot de quinoloneverbindingen.

Quinoloneverbindingen veroorzaken een remming van het bacteriële DNA-gyrase.

Replicatie van de DNA-keten wordt hierdoor verstoord. Na enige uren inwerken ontstaat het bactericide effect ten gevolge van DNA-desintegratie.

Farmacokinetiek (kalf, varken, kip)

Flumequine wordt na orale toediening goed vanuit het darmkanaal geabsorbeerd. De stof verdeelt zich goed over de verschillende organen, waarbij de hoogste concentraties in de nieren te vinden zijn.

Flumequine wordt in het lichaam gehydroxyleerd en geglucuronideerd.

Flumequine en metabolieten worden zowel via de gal als via de urine uitgescheiden.

Meer lezen?

Meer informatie over werkzame stoffen kunt u vinden in het Fink-Gremmels repertorium.

Producten

Producten met flumequine: