Natrium salicylaat

voor veterinair gebruik

Farmacodynamiek

Na-salicylaat is een niet-steroïde anti-inflammatoire stof (NSAID) en heeft een anti-inflammatoir, analgetisch en antipyretisch effect. De werking berust op remming van het enzym cyclo-oxygenase waardoor de productie van prostaglandine (ontstekingsmediator) afneemt. Klinisch zal dit zich uiten in afname van pijn, daling van de temperatuur en vermindering van lokale verschijnselen als roodheid en zwelling.

Farmacokinetiek (kalf, varken)

Oraal toegediende salicylaten worden snel door passieve diffusie geresorbeerd, gedeeltelijk vanuit de maag maar grotendeels vanuit het voorste deel van de dunne darm.

Natriumsalicylaat verdeelt zich goed over de verschillende weefsels. De waarden van het distributievolume (Vd) zijn hoger bij pasgeborenen. De halfwaardetijd is langer bij zeer jonge dieren, wat resulteert in een langzamere eliminatie van de stof. Dit is het meest uitgesproken bij dieren tot 7 à 14 dagen oud.

Metabolisatie vindt voornamelijk plaats in het endoplasmatisch reticulum en de mitochondriën van de levercellen.

Uitscheiding vindt plaats voornamelijk via de urine en de pH van de urine kan bij deze eliminatie een grote rol spelen.

Meer lezen?

Meer informatie over werkzame stoffen kunt u vinden in het Fink-Gremmels repertorium.

Producten

Producten met natrium salicylaat: