Verantwoord versus rationeel gebruik van antibiotica

Dopharma is 100% ‘dedicated to livestock’. De veehouderij is essentieel voor een gezonde en goed functionerende samenleving. In deze snel veranderende wereld worden we continu geconfronteerd met nieuwe uitdagingen. Eén van deze uitdagingen is het effectief houden van antibiotica in de toekomst, zowel voor dieren als voor mensen.

Om dit doel te bereiken, en dus voldoende producten beschikbaar te houden, moet iedereen in de veterinaire en humane geneeskunde bewust omgaan met antibiotica. Het ‘One Health’ concept is gelanceerd om interdisciplinaire samenwerking en overleg tussen humane en veterinaire specialisten te stimuleren. Synergisme zou moeten leiden tot geavanceerde zorg die klaar is voor de 21e eeuw en verder.

Ondanks een zorgvuldige verzorging van dieren, kunnen deze altijd ziek worden. Het moet dan ook altijd mogelijk blijven om dieren te behandelen in geval van ziekte. Diergeneesmiddelen, inclusief antibiotica, zijn van vitaal belang voor de behandeling en het beheersen van dierziekten. Elke behandeling met een antimicrobieel product kan echter resistentie induceren. Hoewel antimicrobiële resistentie geen nieuw fenomeen is, is het wel een steeds belangrijker wordende uitdaging die moet worden aangepakt.

Er is de laatste tijd veel geschreven over het verantwoord gebruik van antibiotica. Soms wordt er echter gepleit voor rationeel gebruik van antibiotica. Beide benamingen worden simultaan en door elkaar gebruikt. Hieronder leggen we uit wat wij bedoelen als we één van deze termen gebruiken.

Verantwoord gebruik van antibiotica

Om ervoor te zorgen dat antibiotica effectief blijven, moeten ze verantwoord worden ingezet. Dopharma onderschrijft daarbij de ‘best practice’ gedachten van EPRUMA* in de ruimste zin van het woord. Centraal in de term best practice staan gezonde dieren en een gezonde veehouderij. Gezonde dieren zijn essentieel voor het waarborgen van dierenwelzijn, humane gezondheid en een optimaal rendement voor de veehouder. Ook Good Veterinary Practice (GVP) is onderdeel van best practice.

Verantwoord gebruik van antibiotica omvat het volgende:

 • Gebruik in de juiste context.
  Het optimaliseren van preventieve maatregelen zoals hygiëne, huisvesting, klimaat, voeding en diergezondheidsmonitoringsprogramma’s, is cruciaal. Dit moet altijd gedaan worden voordat er diergeneesmiddelen worden ingezet.
 • Gebruik zo min mogelijk, maar zo veel als nodig.
 • Gebruik uitsluitend antibiotica op voorschrift van een dierenarts.
 • Transparantie.

* European Platform for the Responsible Use of Medicines in Animals

Rationeel gebruik van antibiotica

Diergeneesmiddelen, inclusief antibiotica, moeten altijd rationeel worden gebruikt. Iedere patiënt of ieder koppel moet een behandeling krijgen die past bij de diagnose. De dosering en behandelduur moeten ook passend zijn bij de specifieke situatie.

Rationeel gebruik van antibiotica is alleen mogelijk als alle betrokkenen toegang hebben tot betrouwbare en onafhankelijke informatie:

Overheid, bestuursorganen, industrie etc.

 • Bepalen van de algemene strategie.
 • Registeren van nieuwe diergeneesmiddelen, om de beschikbaarheid van producten te garanderen.
 • Monitoringsprogramma’s opzetten.
 • Pleiten voor rationeel gebruik.
 • Communiceren op basis van feiten.

Dierenartsen en hun (nationale) vertegenwoordigende instanties

 • Ontwikkelen en vernieuwen van behandelplannen en formularia.
 • Ondersteunen en bevorderen van trainingsprogramma’s voor het rationeel gebruik van diergeneesmiddelen.
 • Investeren in het vernieuwen van veterinaire en farmacologische kennis.
 • Altijd streven naar het verkrijgen van een juiste diagnose, inclusief gevoeligheidsbepalingen.

Eindgebruikers

 • Rationele beslissingen nemen als het gaat om de behandeling van dieren, gebaseerd op alle beschikbare informatie.
 • Feedback geven over deze behandelingen.