D-cloprostenol

voor veterinair gebruik

Farmacodynamiek

Het diergeneesmiddel bevat dextrorotatoir cloprostenol. Dextrorotatoir cloprostenol is een synthetisch analoog van prostaglandine F2-alpha. De rechtsdraaiende enantiomeer is de biologisch actieve component van cloprostenol.

Het diergeneesmiddel is ongeveer 3,5 maal potenter dan vergelijkbare specialiteiten van racemisch cloprostenol. Om die reden kan het in een verhoudingsgewijs lagere dosering worden gebruikt.

Het diergeneesmiddel is effectiever en wordt beter getolereerd dan racemisch cloprostenol.

Wanneer D-cloprostenol in de luteale fase van de oestruscyclus wordt toegediend, induceert het een verlaging van het aantal luteïniserend hormoon (LH)-receptoren in het ovarium. Dit induceert een functionele en morfologische regressie van het corpus luteum (luteolyse) wat resulteert in een scherpe daling van progesteron niveaus. De voorkwab van de hypofyse verhoogt de vrijgifte van het follikelstimulerend hormoon (FSH), wat de folliculaire rijping induceert gevolgd door oestrussymptomen en ovulatie.

Farmacokinetiek (rund, varken, paard)

Na intramusculaire toediening van 75 μg D-cloprostenol aan zeugen was de maximale concentratie D-cloprostenol in plasma dicht bij 2 μg/l, deze trad op tussen 30 en 80 minuten na injectie. De halfwaardetijd voor eliminatie is geschat op 3 uur en 10 minuten.

In koeien werd na intramusculaire toediening van 150 μg D-cloprostenol/koe 90 minuten na injectie de hoogste plasmaconcentratie D-cloprostenol gevonden (ongeveer 1,4 μg/l).

Meer lezen?

Meer informatie over werkzame stoffen kunt u vinden in het Fink-Gremmels repertorium.

De TS afdeling van Dopharma heeft twee artikelen geschreven over deze werkzame stof:

Producten

Producten met D-cloprostenol: