Farmacovigilantie

Wat is farmacovigilantie?

Farmacovigilantie betreft het bewaken (monitoren) van de veiligheid en effectiviteit van (dier)geneesmiddelen na registratie. Farmacovigilantie behoort een gezamenlijke inspanning te zijn van overheid, industrie, (dieren)artsen en (eind)gebruikers. Een zo veilig en effectief mogelijk middel is immers voor iedereen van belang.

Het is algemeen aanvaard dat aan het gebruik van ieder (dier)geneesmiddel bepaalde risico’s verbonden zijn. Deze risico’s moeten echter wel in verhouding tot de baten staan: de zogenaamde “risico-baten-balans”.

Voordat een diergeneesmiddel geregistreerd kan worden, wordt uitgebreid onderzoek gedaan naar de veiligheid en effectiviteit van dat middel. Wanneer het diergeneesmiddel eenmaal op de markt is, kunnen zich alsnog onverwachte gebeurtenissen voordoen. Het middel wordt nu immers voor het eerst in grote hoeveelheden gebruikt. Zelfs als een diergeneesmiddel al jaren op de markt is, kunnen zich nog altijd onverwachte gebeurtenissen voordoen, zoals bijvoorbeeld interacties met nieuwe middelen of veranderde omstandigheden.