Acetylsalicylzuur

voor veterinair gebruik

Farmacodynamiek

Aspirine (acetylsalicylzuur) en aspirineachtige producten remmen het enzym cyclo-oxygenase dat de synthese van arachidonzuur tot prostaglandines verhindert. Deze prostaglandines zijn mediatoren van ontstekingsreacties.

Daarnaast heeft acetylsalicylzuur nog andere effecten. De werking van acetylsalicylzuur ter preventie van ijzershock is (nog) niet goed bekend, maar berust waarschijnlijk op de inductie van ferritine, wat op zijn beurt de cellen beschermt tegen een door ijzer geïnduceerde oxidatie.

Farmacokinetiek (kalf)

Acetylsalicylzuur wordt oraal toegepast. De kinetiek is sterk species afhankelijk t.g.v. de sterk uiteenlopende maag pH-waarden.

Absorptie vindt voornamelijk plaats in de darm. Gezien de slechte oplosbaarheid van acetylsalicylzuur en de lage pH in de maag is de kans op precipitatie groot en dit kan leiden tot erosies. Derhalve dient het product goed te worden opgelost voordat het wordt toegediend.

Acetylsalicylzuur wordt na opname gehydrolyseerd tot salicylzuur en matig aan plasma-eiwitten gebonden. In de lever vindt conjugatie plaats met glucuronzuur en glycine.

Meer lezen?

Meer informatie over werkzame stoffen kunt u vinden in het Fink-Gremmels repertorium.

Producten

Producten met acetylsalicylzuur: