Broomhexine

voor veterinair gebruik

Farmacodynamiek

Broomhexine is een mucolyticum. Het stimuleert de bronchiale secretie en verlaagt de viscositeit van het bronchiaal secreet, mogelijk door stimulatie van de lysosomale enzymactiviteit. Broomhexine verhoogt de membraanpermeabiliteit, waardoor het immunoglobulineniveau in het bronchiaal secreet stijgt.

Farmacokinetiek (kalf, varken)

Broomhexine wordt na orale toediening redelijk goed geresorbeerd, waarbij maximale plasmaconcentraties ca. 1 uur na toediening worden gevonden. Broomhexine wordt in de lever grotendeels gemetaboliseerd. De uitscheiding vindt voornamelijk plaats via de nieren.

Meer lezen?

Meer informatie over werkzame stoffen kunt u vinden in het Fink-Gremmels repertorium.

Producten

Producten met (onder andere) broomhexine: