Keytil® 300 mg/ml + 90 mg/ml

Terug naar het overzicht

Keytil

Registratienummer:
REG NL 121381 / UDD

Pagina doorsturen

Voor welke dieren is dit product bedoeld

Rund

Bestellen

Artikelnummer: N/B Categorie:

Samenstelling

Per ml:
tilmicosine 300 mg
ketoprofen 90 mg

Wachttijden

Rund (kalf ≤ 330 kg): vlees en slachtafval: 93 dg

Niet goedgekeurd voor gebruik bij dieren die melk voor humane consumptie produceren.

Indicaties

Rund (kalf ≤ 330 kg):

 • Voor de therapeutische behandeling van ‘bovine respiratory disease’ (BRD, een ademhalingsziekte bij runderen) geassocieerd met koorts veroorzaakt door Mannheimia haemolytica gevoelig voor tilmicosine.

 

Overige details

 • Verpakking

  Flacon 50 ml

 • Farmaceutische vorm

  Oplossing voor injectie

 • Dosering

  Rund (kalf ≤ 330 kg):
  Uitsluitend voor subcutaan gebruik
  10 mg tilmicosine en 3 mg ketoprofen per kg lichaamsgewicht (overeenkomend met 1 ml van het diergeneesmiddel per 30 kg lichaamsgewicht) eenmalig.

  Teneinde een juiste dosering te berekenen, dient het lichaamsgewicht zo nauwkeurig mogelijk te worden bepaald. Dit om onderdosering te vermijden.

  Wijze van toediening:
  Zuig de vereiste dosis op uit de injectieflacon en verwijder de naald van de injectiespuit. Laat de naald in de injectieflacon zitten. Laat, als een groep dieren moet worden behandeld, de naald in de injectieflacon zitten om de volgende doses op te zuigen. Zet het dier vast en bring een afzonderlijke naald subcutaan in op de injectieplaats, bij voorkeur in een huidplooi op de ribben achter de schouder. Zet de spuit op de naald en injecteer onderaan in de huidplooi.

  Injecteer niet meer dan 11 ml per injectieplaats.

 • Contra-indicaties
  • intraveneus toedienen;
  • intramusculair toedienen;
  • toedienen aan primaten, varkens, geiten en paarden;
  • gebruik bij dieren die lijden aan gastro-intestinale laesies, hemorragische diathese, bloeddyscrasie of een verminderde lever-, hart- of nierfunctie;
  • gebruik andere niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID’s) gelijktijdig of binnen 24 uur;
  • overgevoeligheid voor de werkzame bestanddelen of één van de hulpstoffen.
 • Bijwerkingen

  Zeer vaak worden er plaatselijk zwellingen met een variabele grootte waargenomen op de injectieplaats. Subacute fibrineuze tot chronische fibreuze necrotiserende panniculitis met gemineraliseerde gebieden, vacuolen en oedeem alsook bijkomende granulomateuze reacties werden op microscopisch niveau waargenomen. Deze laesies verdwenen na een periode van 45 tot 57 dagen.

  Net als bij alle NSAID’s kan door hun remmende werking op de prostaglandinesynthese sprake zijn van gastrische of renale intolerantie bij sommige individuen.

  Bij runderen trad de dood op na een eenmalige intraveneuze injectie met tilmicosine van 5 mg/kg lichaamsgewicht en na subcutane injecties met tilmicosine van 150 mg/kg lichaamsgewicht met een tussenpoos van 72 uur.

 • Bewaarcondities en houdbaarheid

  Bewaar de container in de buitenverpakking ter bescherming tegen licht.
  Houdbaarheid van het diergeneesmiddel in de verkoopverpakking: 24 maanden.
  Houdbaarheid na eerste opening van de primaire verpakking: 28 dagen.

 • Registratiehouder

  Vetpharma Animal Health, S.L.