Ampicilline

voor veterinair gebruik

Farmacodynamiek

Ampicilline is een semisynthetisch breedspectrum penicilline. Het werkt bactericide door verhindering van de mucopolysaccharide opbouw van de bacteriële celwand.

Door competitieve remming van het enzym transpeptidase wordt de ontwikkeling van een essentieel onderdeel van de bacteriële celwand, het peptidoglycaannetwerk, geremd. Penicillines tasten groeiende bacteriën aan en hebben weinig effect op bacteriën in rustfase.

Ampicilline is bactericide en werkzaam tegen zowel gram positieve als gram negatieve bacteriën.

Farmacokinetiek

Oraal (kalf, varken, kip)

Ampicilline wordt geresorbeerd vanuit het voorste deel van het maag-darmkanaal. Ampicilline verspreidt zich gelijkmatig over de lichaamsweefsels, met de hoogste concentraties in lever, gal, spierweefsel, nieren en vetweefsel.

Slechts een klein deel van de toegediende dosis wordt gemetaboliseerd.

Ampicilline wordt grotendeels door de nieren via glomerulaire filtratie en actieve tubulaire secretie uitgescheiden. Het wordt tevens in belangrijke mate via de gal uitgescheiden.

Parenteraal (rund, varken, paard, hond, kat)

Ampicilline wordt na parenterale toediening goed geresorbeerd vanuit de injectieplaats. De weefseldistributie voor ampicilline is goed waarbij hoge concentraties gevonden worden in spieren, lever, gal, nieren en urine. Slechts een klein deel van de toegediende dosis wordt gemetaboliseerd.

Ampicilline wordt grotendeels door de nieren via glomerulaire filtratie en actieve tubulaire secretie uitgescheiden. Het wordt tevens in belangrijke mate via de gal uitgescheiden.

Meer lezen?

Meer informatie over werkzame stoffen kunt u vinden in het Fink-Gremmels repertorium.

Producten

Producten met ampicilline: