Levamisol

voor veterinair gebruik

Farmacodynamiek

Levamisol behoort tot de imidazothiazolen en is een breedspectrum anthelminthicum.

De werking van levamisol berust op een interactie met cholinerge receptoren van gevoelige helminten waardoor een depolarisatie geïnduceerd wordt. Dit leidt tot een contractuur van de somatische spieren die daarna geleidelijk overgaat in een spastische paralyse.

Farmacokinetiek (rund, varken)

Levamisol wordt snel geabsorbeerd vanuit het maag-darmkanaal na orale toediening. De absorptie van levamisol is niet afhankelijk van de toedieningswijze en wordt niet nadelig beïnvloed door ruminale passage.

Levamisol wordt voornamelijk getransporteerd naar de lever. Enkel lage concentraties worden gevonden in spier-, vet- en hersenweefsel.

In de lever wordt levamisol in sterke mate gemetaboliseerd.

Levamisol en metabolieten worden de eerste uren na toediening vooral via de urine uitgescheiden. Daarna vindt ook eliminatie plaats via de faeces.

Meer lezen?

Meer informatie over werkzame stoffen kunt u vinden in het Fink-Gremmels repertorium.

Het TS team van Dopharma heeft ook een artikel geschreven:

Producten

Producten met levamisol: