Oxyclozanide

voor veterinair gebruik

Farmacodynamiek

Oxyclozanide is een anthelminthicum dat behoort tot de groep van de salicylaniliden. Salicylaniliden zijn positief geladen ionendragers die de mitochondriale oxidatieve fosforylatie ontkoppelen en zo het metabolisme van de parasiet verstoren.

De chemische structuur van salicylaniliden wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van een instabiel proton. Het zijn lipofiele moleculen die de passage van protonen door membranen toelaten, voornamelijk door de binnenste mitochondriale membraan.

Oxyclozanide heeft een flukicide werking tegen de volwassen stadia van Fasciola hepatica. De werkzaamheid tegen lintwormen is beperkt tot het verwijderen van segmenten van de lintworm Moniezia.

Farmacokinetiek

Oxyclozanide wordt traag geabsorbeerd na orale toediening.

Bij runderen worden de piekplasmaconcentraties (bijna 13 μg/ml) 13 uren na toediening gezien. De gemiddelde halfwaarde-eliminatietijd is 11 uur.

Bij schapen worden de piekplasmaconcentraties (bijna 31 μg/ml) 18 uren na toediening gezien. De gemiddelde halfwaarde-eliminatietijd is 11 uur.

De uitscheiding vindt voornamelijk via de faeces plaats, met galexcretie als belangrijkste manier van eliminatie.

Producten

Producten met (onder andere) oxyclozanide: