Sulfadimidine

voor veterinair gebruik

Farmacodynamiek

Sulfadimidine is een chemotherapeuticum met activiteit tegen foliumzuursynthetiserende bacteriën, Rickettsiae en coccidiën. De werking is eerder bacteriostatisch dan bactericide.

Het werkingsmechanisme berust op competitieve remming van de productie van dihydropteroaat, de directe precursor van foliumzuur, door competitie van sulfadimidine met PABA (para-amino-benzoëzuur). Hierdoor wordt de productie van foliumzuur, en daarmee de groei van gevoelige kiemen, geremd.

Farmacokinetiek (rund, varken, pluimvee)

Na orale (p.o.) toediening wordt sulfadimidine snel vanuit het maag-darmkanaal geabsorbeerd.

Sulfadimidine verdeelt zich snel en goed over de verschillende organen, waarbij weefselconcentraties veelal lager zijn dan de gelijktijdige plasmawaarden (Vd <1 l/kg), behalve voor de nieren.

Sulfonamiden worden langs verschillende wegen gemetaboliseerd. De mate van acetylatie, hydroxylatie en glucuronidatie is afhankelijk van o.a. diersoort en leeftijd.

De eliminatie van sulfadimidine vindt voornamelijk plaats via de nieren.

Meer lezen?

Meer informatie over werkzame stoffen kunt u vinden in het Fink-Gremmels repertorium.

Producten

Producten met sulfadimidine: