Wat doen wij?

Wij kiezen ervoor om een full-service organisatie te zijn en alle disciplines in eigen beheer te hebben. Voor Dopharma zijn dat onder andere Research & Development, Registratie, Productie, Customer Service, Logistiek, Technical Support en Marketing. Met alle onderdelen onder één dak, kunnen we excelleren. Betere afstemming zorgt voor minder fouten. Bovendien stimuleert onderlinge verbinding tussen de disciplines, ondernemerschap en innovaties.

Visie - Een gezonde veehouderij maakt gezond rendement mogelijk Missie - Onze kennis inzetten om de veehouderij steeds beter te maken Motto - Samen werken aan succes Essentie - Healthy livestock

Research & Development

Diergeneesmiddelen moeten voldoen aan wettelijke eisen ten aanzien van kwaliteit, veiligheid voor mens, dier en milieu, en werkzaamheid, alvorens een markttoelating wordt afgegeven.  Ook voor nutraceuticals wordt steeds vaker om ‘Fact Based’ oplossingen gevraagd. Terecht, want goed onderzoek is onmisbaar om Healthy Livestock waar te maken en geen holle frase te laten zijn.

We hebben op diverse aandachtsgebieden veel expertise, of het nu gaat om formuleringsstudies, veiligheidsonderzoek (tolerantie, residuen, ecotox) of (pre)klinisch onderzoek (farmacodynamie, farmacokinetiek, veldstudies in samenwerking met dierenartsen en veehouders). Vanzelfsprekend stellen we de hoogste eisen aan ons onderzoek. Studies worden daarom uitgevoerd in eigen GLP-erkende faciliteiten.

We hebben de beschikking over een tweetal laboratoria en een onderzoekstal. Het is symbolisch voor waar wij staan. Met ons ene been in de wetenschap, met ons andere been in de praktijk. We weten zo als kennis gedreven ondernemers creativiteit te combineren met gezond verstand.

Productie

Als het op productie aankomt zijn we niet minder veeleisend. Ook hier hechten we grote waarde aan het leveren van kwaliteit en veiligheid. Eigen productie biedt zicht op de ingrediënten / actieve grondstoffen die we gebruiken. Vanzelfsprekend voldoen we aan de GMP-richtlijnen en zetten we zelfs vaak de standaard. En we gaan veel verder dan dat, we zoeken continu naar verbeteringen.

De voorbeelden zijn legio; van steriele injectievloeistoffen / suspensies, tot water oplosbare poeders. Van gemedicineerde premixen (+ topdressings) tot orale vloeistoffen, zodat dieren in elke situatie optimaal behandeld kunnen worden.

Assortiment

Dopharma biedt een compleet assortiment diergeneesmiddelen, preparaten en aanvullende diervoeders.

We bieden curatieve en preventieve middelen. Daarbij maken we uiteraard onderscheid tussen de verschillende doeldieren.

Het assortiment bestaat uit:

  • antibacteriële middelen;
  • antiparasitaire middelen;
  • anti-inflammatoire middelen;
  • hormonen;
  • corrigerende preparaten;
  • bedrijfsspecifieke vaccins (stal specifieke vaccins);
  • aanvullende diervoeders.

Kortom, een palet aan mogelijkheden waar we meedenken over de beste oplossing om onze relaties optimaal te kunnen bedienen.

Customer Service

Wij hechten waarde aan persoonlijk contact en goede ondersteuning. Customer Service & Sales zijn belangrijke aanspreekpunten voor onze relaties. Hier kunt u altijd terecht voor bestellingen en praktische vragen. Bij meer complexe vragen zorgt ons Customer Service team ervoor dat u bij onze experts terecht komt.

Customer Service & Sales vervullen een belangrijke brugfunctie tussen onze relaties en de specialisten. Bovendien zijn zij onze voelsprieten in de markt, ze vangen voortdurend signalen op die kansen bieden voor vernieuwing.

Customer Service is not a department, it’s an attitude.

Logistiek

Wij kiezen ervoor een full-service organisatie te zijn. Betrouwbare leveringen en flexibiliteit zijn in onze bedrijfstak cruciaal. Logistiek is een belangrijke discipline om onze relaties optimaal te kunnen bedienen. Binnen onze eigen vervoersregio in Nederland worden bestellingen voor 12:00 uur dezelfde dag geleverd. Daarnaast distribueren we onze producten met zorgvuldig geselecteerde logistieke partners die zich conformeren aan de randvoorwaarden waarbinnen we werken.

Technical Support

Lees meer over Technical Support