Flunixine

voor veterinair gebruik

Farmacodynamiek

Flunixine meglumine werkt als een reversibele niet-selectieve remmer van cyclo-oxygenase (COX), een enzym dat arachidonzuur omzet tot onstabiele cyclische endoperoxides, die worden getransformeerd tot prostaglandines, prostacyclines en thromboxanes. Sommige van deze prostanoids, zoals prostaglandinen, zijn betrokken bij de fysiopathologische mechanismen van ontsteking, pijn en koorts, waarvan de remming verantwoordelijk zou zijn voor het therapeutische effect. Aangezien prostaglandinen betrokken zijn bij andere fysiologische processen, is de COX remming ook verantwoordelijk voor verschillende bijwerkingen zoals maag-, darm- of nierlaesies.

Prostaglandinen nemen deel aan de complexe processen die betrokken zijn bij de ontwikkeling van endotoxine shock.

Farmacokinetiek (rund, varken, paard)

Runderen: Flunixine meglumine intraveneus toegediend aan runderen in een eenmalige dosis van 2,2 mg/kg, geeft een eliminatie halfwaardetijd van 4 uur.

Paarden: Flunixine meglumine intraveneus toegediend aan paarden in een eenmalige dosis van 1,1 mg/kg, geeft een eliminatie halfwaardetijd van 2 uur.

Varkens: Bij de intramusculaire toediening van C14 gelabeld flunixine meglumine aan varkens (1,1 mg/kg) werd gedurende 96 uur na de behandeling 57% van de radioactiviteit teruggevonden in de urine en 21% in de faeces. Maximale plasma concentraties werden 5 tot 30 minuten na de behandeling bereikt.

In een studie van Flunixine (meglumine) 5% bij zeugen werd, na intramusculaire toediening van 2,2 mg Flunixine (meglumine) /kg lichaamsgewicht, een Cmax van 3360,33 ng/ml, een halfwaardetijd van 4,7 uur en een Tmax van 0,72 gemeten.

Meer lezen?

Meer informatie over werkzame stoffen kunt u vinden in het Fink-Gremmels repertorium.

Het TS Team van Dopharma heeft ook een artikel geschreven over NSAID’s:

Producten

Producten met flunixine: