Sulfadimidine-Na

Terug naar het overzicht

Registratienummer:
REG NL 1311 / UDD

Pagina doorsturen

Voor welke dieren is dit product bedoeld

cowpigcockturkeyduckgoosefazant-2parelhoender-2

Bestellen

Artikelnummer: N/B Categorie:

Samenstelling

Per gram:
sulfadimidine
als sulfadimidine natrium 1 000 mg

Wachttijden

Rundvee: vlees en slachtafval: 12 dg

Varken: vlees en slachtafval: 15 dg;
IKB zeug: 15 dg; IKB big: < 25 kg of < 10 wkn: 15 dg Pluimvee: vlees en slachtafval: 15 dg

Niet voor gebruik bij dieren die melk voor humane consumptie produceren.

Niet voor gebruik bij vogels die eieren voor humane consumptie produceren.

Indicaties

Rundvee:

 • pneumonie veroorzaakt door gevoelige Pasteurella spp en Streptococcus spp;
 • necrotiserende pododermatitis veroorzaakt door Fusobacterium necrophorum.

Varken:

 • atrofische rhinitis veroorzaakt door o.a. Pasteurella spp en Bordetella spp;
 • pneumonie veroorzaakt door gevoelige Pasteurella spp en Streptococcus spp.

Pluimvee:

 • coccidiose veroorzaakt door Eimeria spp;
 • infectieuze coryza en vogelcholera.

Overige details

 • Verpakking

  Securitainer 800 g

 • Farmaceutische vorm

  Poeder voor oraal gebruik

 • Dosering

  Rundvee:
  Oraal, via het drinkwater of over het voer
  100 mg sulfadimidine natrium per kg lichaamsgewicht per dag, gedurende maximaal 7 dagen.

  Varken:
  Oraal, via het drinkwater
  100 mg sulfadimidine natrium per kg lichaamsgewicht per dag (overeenkomend met 1 kg product per 1 000 liter drinkwater), gedurende maximaal 7 dagen.

  Pluimvee:
  Oraal, via het drinkwater
  200 mg sulfadimidine natrium per kg lichaamsgewicht per dag (overeenkomend met 1 kg product per 1 000 liter drinkwater), gedurende 3 dagen.
  Na 2 dagen rust, deze behandeling zo nodig herhalen.

  Let op:

  Medicatie van het drinkwater met sulfonamiden kan de wateropname beïnvloeden.

  Bij slachtkuikens kunnen concentraties boven de 1 g per liter drinkwateropname reeds negatief beïnvloeden. Goede controle van de wateropname gedurende de behandeling is beslist aan te raden.

 • Contra-indicaties
  • ernstige nier- en leverstoornissen;
  • aandoeningen die gepaard gaan met verminderde wateropname;
  • overgevoeligheid voor sulfonamiden;
  • stoornissen in de bloedvormende organen.
 • Bijwerkingen

  Nierbeschadiging door kristalvorming. Verteringsstoornissen en diarree. Remming van het immuunsysteem. Beïnvloeding voortplantingsorganen van het mannelijke dier. Perifere neuritis (degeneratie van de perifere zenuwen, soms ook van de hersenen en het ruggenmerg). Ontwikkeling van haemorrhagieën.

 • Bewaarcondities en houdbaarheid

  Geen speciale voorzorgen voor de bewaring.
  Houdbaarheid van het diergeneesmiddel in de verkoopverpakking: 36 maanden.
  Gemedicineerd drinkwater: direct gebruiken, niet bewaren.

 • Registratiehouder

  Dopharma Research B.V.

Waarschuwingen:

Speciale waarschuwingen voor elke diersoort waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Als na drie dagen geen verbetering optreedt moet de behandeling worden gestaakt.

Zorg voor een voldoende drinkwatervoorziening bij medicatie via het voer.

In verband met de uitscheiding van residuen is het noodzakelijk de behandelde dieren gescheiden van niet behandelde dieren te huisvesten, hokken regelmatig te verschonen en mest te verwijderen.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient

Aangezien dit middel sensibilisatie en contactdermatitis kan veroorzaken dient direct huidcontact vermeden te worden. Draag daartoe handschoenen en een stofmasker.

Interacties met andere geneesmiddelen (en andere vormen van interactie)

Niet combineren met andere diergeneesmiddelen, in het bijzonder niet combineren met andere antibacteriële middelen en/of coccidiostatica. Dit diergeneesmiddel veroorzaakt in combinatie met monensin of salinomycine een ernstige groeivertraging.

Niet gelijktijdig toedienen met methenamine.