Fenbendazol

voor veterinair gebruik

Farmacodynamiek

Fenbendazol is een anthelminthicum dat tot de groep benzimidazolcarbamaat behoort. Het werkt door binding aan beta-tubuline, waardoor de polymerisatie van tubuline naar microtubules wordt verhinderd en het energiemetabolisme wordt verstoord.

Farmacokinetiek (varken)

Fenbendazol wordt na orale toediening slechts gedeeltelijk geabsorbeerd en gemetaboliseerd in de lever. De lichaamsklaring van fenbendazol in serum na intraveneuze toediening bij varkens met een doseringsverhouding van 1 mg/kg was 1,36 L/h/kg, het distributievolume in stabiele staat was 3,35 L/kg en de gemiddelde verblijftijd bedroeg 2,63 uur. Na orale toediening bij een doseringsverhouding van 5 mg/kg bedroeg de hoogste plasmaconcentratie van fenbendazol 0,07μg/ml, de Tmax was 3,75 uur en de gemiddelde verblijftijd was 15,15 uur. De biologische beschikbaarheid bedroeg 27,1 %. Oxfendazol was de belangrijkste plasmametaboliet, met 2/3 van de totale AUC.

Fenbendazol en zijn metabolieten worden door het lichaam verspreid en er kunnen hoge concentraties worden aangetroffen in de lever.

Eliminatie van fenbendazol en zijn metabolieten vindt meestal plaats via de ontlasting (>90%) en in kleine mate via de urine en melk.

Fenbendazol wordt gemetaboliseerd in sulfoxide, en vervolgens in sulfon en aminen.

Meer lezen?

Meer informatie over werkzame stoffen kunt u vinden in het Fink-Gremmels repertorium.

Het TS team van Dopharma heeft ook een artikel geschreven:

Producten

Producten met fenbendazol: