Fenbendazol

voor veterinair gebruik

Farmacodynamiek

Fenbendazol is een anthelminthicum (ontwormingsmiddel) met een breed spectrum uit de benzimidazolcarbamaatgroep. Benzimidazolen binden aan nematode tubuline, een eiwit dat nodig is voor de vorming en levensvatbaarheid van microtubuli. Dit gebeurt voornamelijk in absorberende darmcellen, wat resulteert in een volledige afwezigheid van microtubuli in de darmcellen van de nematode, waardoor deze cellen geen voedingsstoffen kunnen opnemen, met als gevolg een vermindering van glycogeen en effectieve uithongering van de parasieten. Er is aangetoond dat structurele verschillen bestaan tussen tubuline afkomstig van zoogdieren en wormen, hetgeen resulteert in de preferentiële toxiciteit van fenbendazol voor de worm en niet voor de gastheer. Fenbendazol kan ook de energieproductie in wormen remmen door remming van glucoseopname en glycogeenafbraak.

Farmacokinetiek

Fenbendazol is slecht oplosbaar in water en wordt dus slecht geabsorbeerd wanneer het oraal wordt toegediend. De belangrijkste afbraakproducten zijn het sulfoxide (oxfendazol) en sulfon.

Meer lezen?

Meer informatie over werkzame stoffen kunt u vinden in het Fink-Gremmels repertorium.

Het TS team van Dopharma heeft ook twee artikelen geschreven:

Producten

Producten met fenbendazol: