Amoxy Active® 131 mg/g

Terug naar het overzicht

Registratienummer:
REG NL 7324 / UDD

Pagina doorsturen

Voor welke dieren is dit product bedoeld

pig

Bestellen

0,00

Log in om te bestellen

Deze bestelmogelijkheid is uitsluitend voor dierenartsen. Bent u dierenarts en heeft u nog geen account, dan kunt u hiervoor contact opnemen met Customer Service. Als u geen dierenarts bent, neemt u dan contact op met uw dierenarts voor advies over dit product.

Samenstelling

Per gram:
amoxicilline 130,7 mg
overeenkomend met amoxicilline trihydraat 150 mg

Wachttijden

Varken: vlees en slachtafval: 8 dg; IKB: 8 dg

Indicaties

Varken:

Voor de behandeling van:

 • pleuropneumonie veroorzaakt door Actinobacillus pleuropneumoniae;
 • Glässer’s ziekte veroorzaakt door Glaesserella (Haemophilus) parasuis;
 • acute of chronische enteritis veroorzaakt door Salmonella choleraesuis en een aantal andere Salmonella-species;
 • speendiarree veroorzaakt door beta-haemolytische K-88-positieve, K99-positieve of 987P Escherichia coli-stammen;
 • secundaire bacteriële infecties veroorzaakt door Actinobacillus pleuropneumoniae, Streptococcus spp, Glaesserella (Haemophilus) parasuis;
 • optredend bij influenza of Aujeszky.

Overige details

 • Verpakking

  Emmer 5 kg

 • Farmaceutische vorm

  Poeder voor oraal gebruik

 • Dosering

  Varken:

  Oraal, via het drinkwater

  15 mg amoxicilline trihydraat per kg lichaamsgewicht (overeenkomend met 1 g product per 10 kg lichaamsgewicht), gedurende 3 – 5 dagen.

  De opname van gemedicineerd drinkwater is afhankelijk van de klinische conditie van de dieren. Teneinde een juiste dosering te verkrijgen, dient de concentratie amoxicilline in het drinkwater dienovereenkomstig te worden aangepast.

 • Contra-indicaties
  • gebruik bij infecties veroorzaakt door penicillinase producerende bacteriën;
  • gebruik bij pasgeboren dieren;
  • gebruik bij overgevoeligheid voor penicilline;
  • ernstige nierfunctiestoornissen.
 • Bijwerkingen

  Geen bekend.

 • Bewaarcondities en houdbaarheid

  Bewaren beneden 25 °C.
  Niet in de koelkast of vriezer bewaren.
  Houd de verpakking zorgvuldig gesloten.
  Houdbaarheid van het diergeneesmiddel in de verkoopverpakking: 9 maanden.
  Houdbaarheid na eerste opening van de verpakking: direct gebruiken, niet bewaren.
  Houdbaarheid van gemedicineerd drinkwater: direct gebruiken, niet bewaren.

 • Registratiehouder

  Dopharma Research B.V.