Amoxy Active® 131 mg/g

Terug naar het overzicht

Registratienummer:
REG NL 7324 / UDD

Pagina doorsturen

Voor welke dieren is dit product bedoeld

pig

Bestellen

Artikelnummer: N/B Categorie:

Samenstelling

Per gram:
amoxicilline 130,7 mg
overeenkomend met amoxicilline trihydraat 150 mg

Wachttijden

Varken: vlees en slachtafval: 8 dg; IKB: 8 dg

Indicaties

Varken:

Voor de behandeling van:

 • pleuropneumonie veroorzaakt door Actinobacillus pleuropneumoniae;
 • Glässer’s ziekte veroorzaakt door Glaesserella (Haemophilus) parasuis;
 • acute of chronische enteritis veroorzaakt door Salmonella choleraesuis en een aantal andere Salmonella-species;
 • speendiarree veroorzaakt door beta-haemolytische K-88-positieve, K99-positieve of 987P Escherichia coli-stammen;
 • secundaire bacteriële infecties veroorzaakt door Actinobacillus pleuropneumoniae, Streptococcus spp, Glaesserella (Haemophilus) parasuis;
 • optredend bij influenza of Aujeszky.

Overige details

 • Verpakking

  Emmer 5 kg

 • Farmaceutische vorm

  Poeder voor oraal gebruik

 • Dosering

  Varken:
  Oraal, via het drinkwater
  15 mg amoxicilline trihydraat per kg lichaamsgewicht (overeenkomend met
  1 g product per 10 kg lichaamsgewicht), gedurende 3 – 5 dagen.

  De opname van gemedicineerd drinkwater is afhankelijk van de klinische conditie van de dieren. Teneinde een juiste dosering te verkrijgen, dient de concentratie amoxicilline in het drinkwater dienovereenkomstig te worden aangepast.

 • Contra-indicaties
  • gebruik bij infecties veroorzaakt door penicillinase producerende bacteriën;
  • gebruik bij pasgeboren dieren;
  • gebruik bij overgevoeligheid voor penicilline;
  • ernstige nierfunctiestoornissen.
 • Bijwerkingen

  Geen bekend.

 • Bewaarcondities en houdbaarheid

  Bewaren beneden 25 °C.
  Niet in de koelkast of vriezer bewaren.
  Houd de verpakking zorgvuldig gesloten.
  Houdbaarheid van het diergeneesmiddel in de verkoopverpakking: 9 maanden.
  Houdbaarheid na eerste opening van de verpakking: direct gebruiken, niet bewaren.
  Houdbaarheid van gemedicineerd drinkwater: direct gebruiken, niet bewaren.

 • Registratiehouder

  Dopharma Research B.V.

Waarschuwingen:

Speciale waarschuwingen voor elke diersoort waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Ernstig zieke dieren hebben een veranderd drinkpatroon en dienen dientengevolge parenteraal gemedicineerd te worden.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren

Als gevolg van een waarschijnlijke variatie (in de loop van de tijd of geografisch gezien) in gevoeligheid van bacteriën voor amoxicilline worden bacteriologisch onderzoek en gevoeligheidstesten aanbevolen.

Wanneer het diergeneesmiddel anders wordt gebruikt dan aangegeven in de SPC kan dit het aantal bacteriën dat resistent is tegen amoxicilline verhogen en de effectiviteit van behandeling met andere β-lactam antibiotica verminderen vanwege de mogelijkheid van kruisresistentie.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het diergeneesmiddel aan de dieren toedient

In verband met sensibilisatie en overgevoeligheidsreacties dient bij de toepassing direct huidcontact en inademing te worden vermeden. Draag daartoe handschoenen en een stofmasker.

Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg

Kan tijdens de dracht en/of lactatie worden gebruikt.

Interacties met andere geneesmiddelen (en andere vormen van interactie)

Niet combineren met bacteriostatische antibiotica.

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota)

Amoxicilline heeft een hoge therapeutische index. De normale dosering voor oraal gebruik is 15 mg/kg lichaamsgewicht, waar de LD50 in de
meest gevoelige diersoort 50 000 mg/kg lichaamsgewicht bedraagt na orale toediening.