Amoxicilline 100 INJ

Terug naar het overzicht

Registratienummer:
REG NL 2275 / UDD

Pagina doorsturen

Voor welke dieren is dit product bedoeld

cowpigdogcat

Bestellen

Artikelnummer: N/B Categorie:

Samenstelling

Per ml:
amoxicilline 100 mg
als amoxicilline trihydraat

Wachttijden

Rund: vlees en slachtafval: 28 dg; melk: 84 uur

Varken: vlees en slachtafval: 28 dg; IKB: 28 dg

Indicaties

Rund:
Behandeling van:

 • luchtweginfecties veroorzaakt door Pasteurella multocida, Mannheimia haemolytica, Haemophilus spp en Streptococcus spp;
 • huidinfecties veroorzaakt door Pasteurella multocida, Mannheimia haemolytica, Haemophilus spp, Staphylococcus spp en Streptococcus spp;
 • infecties veroorzaakt door Salmonella spp.

Varken:
Behandeling van:

 • luchtweginfecties veroorzaakt door Pasteurella spp, Haemophilus spp en Streptococcus suis;
 • infecties veroorzaakt door Escherichia coli;
 • vlekziekte veroorzaakt door Erysipelothrix rhusiopathiae;
 • M.M.A. syndroom.

Hond:
Behandeling van:

 • luchtweginfecties veroorzaakt door Staphylococcus aureus, Streptococcus spp, Haemophilus spp, Escherichia coli en Proteus mirabilis;
 • urogenitaalinfecties veroorzaakt door Staphylococcus aureus, Streptococcus spp, Escherichia coli en Proteus mirabilis;
 • maagdarmkanaalinfecties veroorzaakt door voor amoxicilline gevoelige pathogenen zoals Staphylococcus aureus, Escherichia coli en Proteus mirabilis op geleide van een specifiek antibiogram;
 • huidinfecties veroorzaakt door Staphylococcus aureus, Staphylococcus spp, Streptococcus spp, Escherichia coli en Pasteurella multocida.

Kat:
Behandeling van:

 • luchtweginfecties veroorzaakt door Staphylococcus aureus, Staphylococcus spp, Streptococcus spp, Haemophilus spp, Escherichia coli, Pasteurella spp en Proteus mirabilis;
 • urogenitaalinfecties veroorzaakt door Staphylococcus aureus, Staphylococcus spp, Streptococcus spp, Escherichia coli en Proteus mirabilis;
 • maagdarmkanaalinfecties veroorzaakt door voor amoxicilline gevoelige pathogenen zoals Staphylococcus aureus, Escherichia coli en Proteus mirabilis op geleide van een specifiek antibiogram;
 • huidinfecties veroorzaakt door Staphylococcus aureus, Staphylococcus spp, Streptococcus spp, Escherichia coli en Pasteurella multocida.

Overige details

 • Verpakking

  Flacon 100 ml

 • Farmaceutische vorm

  Suspensie voor injectie

 • Dosering

  Rund, varken:
  Intramusculair
  10 mg amoxicilline per kg lichaamsgewicht, tweemaal daags (overeenkomend met 1 ml product per 10 kg lichaamsgewicht, tweemaal daags), gedurende 3 dagen.

  Hond, kat:
  Intramusculair of subcutaan
  10 mg amoxicilline per kg lichaamsgewicht, tweemaal daags (overeenkomend met 1 ml product per 10 kg lichaamsgewicht, tweemaal daags), gedurende 3 dagen.

  Teneinde een juiste dosering te berekenen, dient het lichaamsgewicht zo nauwkeurig mogelijk te worden bepaald. Dit om onderdosering te vermijden.

  Maximaal 20 ml per injectieplaats toedienen.

 • Contra-indicaties
  • gebruik bij infecties veroorzaakt door penicillinase producerende bacteriën;
  • overgevoeligheid voor penicilline;
  • ernstige nierfunctiestoornissen.
 • Bijwerkingen

  Geen bekend.

 • Bewaarcondities en houdbaarheid

  Bewaren beneden 25 °C.
  Niet in de koelkast of vriezer bewaren.
  Beschermen tegen licht.
  Houdbaarheid van het diergeneesmiddel in de verkoopverpakking: 24 maanden.
  Houdbaarheid na aanprikken van de flacon: 6 maanden.

 • Registratiehouder

  Dopharma Research B.V.