Menbuton

voor veterinair gebruik

Farmacodynamiek

Menbuton, of genagalzuur, is een derivaat van oxybutaanzuur dat werkt als een choleretisch secretie stimulans, een trypsinogeen en een pepsinogeen. Na injectie in het lichaam maakt het de biliaire, pancreatische en peptische secretie twee tot vijf keer zo hoog vergeleken met de normale spiegels daarvan. Om die reden stimuleert het de doorloop en opname van voedsel, en werkt het als een hepatisch ontgiftingsmiddel.

Farmacokinetiek

In runderen werd 1 uur na intraveneuze injectie 20 mg/l menbuton gemeten. Na 8 uur waren de plasma concentraties lager dan 1 mg/l. De eliminatie-halfwaardetijd wordt geschat op 8 uur voor de verschillende diersoorten.

Als het product wordt gebruikt in combinatie met calcium, vitamine B complex en procaïne penicilline, treed een chemische reactie op.

Meer lezen?

Meer informatie over werkzame stoffen kunt u vinden in het Fink-Gremmels repertorium.

Producten

Producten met menbuton: