Amoxy Active® 697 mg/g

Terug naar het overzicht

Registratienummer:
REG NL 113695 / UDD

Pagina doorsturen

Voor welke dieren is dit product bedoeld

pigcock

Bestellen

Artikelnummer: N/B Categorie:

Samenstelling

Per gram:
amoxicilline 697 mg
overeenkomend met amoxicilline trihydraat 800 mg

Wachttijden

Varken: vlees en slachtafval: 2 dg; IKB: 2 dg

Kip (vleeskuiken, opfokleghen, fokdier): vlees en slachtafval:
1 dg

Niet gebruiken bij vogels die eieren voor humane consumptie produceren.
Niet gebruiken binnen 4 weken vόόr het begin van de legperiode.

Indicaties

Varken:

Behandeling van aandoeningen veroorzaakt door voor amoxicilline gevoelige micro-organismen:

 • luchtweginfecties;
 • gastro-intestinale infecties;
 • urogenitale infecties;
 • oornecrose;
 • secundaire infecties bij virale infecties;
 • septikemie.

Kip (vleeskuiken, opfokleghen, fokdier):

Behandeling van aandoeningen veroorzaakt door voor amoxicilline gevoelige micro-organismen:

 • luchtweginfectie;
 • gastro-intestinale infecties.

Overige details

 • Verpakking

  Pot 1 kg
  Emmer 5 kg

 • Farmaceutische vorm

  Poeder voor oraal gebruik

 • Dosering

  Varken:
  Oraal, via drinkwater
  11,2 mg amoxicilline per kg lichaamsgewicht per dag (overeenkomend met 16,1 mg diergeneesmiddel per kg lichaamsgewicht per dag), gedurende 3 – 5 opeenvolgende dagen.

  Kip (vleeskuiken, opfokleghen, fokdier):
  Oraal, via het drinkwater
  20 mg amoxicilline per kg lichaamsgewicht per dag (overeenkomend met 28,7 mg diergeneesmiddel per kg lichaamsgewicht per dag), gedurende 3 – 5 opeenvolgende dagen.

  Voor informatie over het correcte gebruik van dit product, lees verder bij waarschuwingen.

 • Contra-indicaties
  • overgevoelig voor penicilline of andere stoffen uit de β-lactamgroep of één van de hulpstoffen;
  • gebruik in aanwezigheid van β-lactamase-producerende bacteriën;
  • ernstige nierfunctiestoornissen inclusief anurie en oligurie;
  • gebruik bij haasachtigen en knaagdieren zoals cavia’s, hamsters of gerbils;
  • gebruik bij herkauwers of paarden.
 • Bijwerkingen

  In zeer zeldzame gevallen kunnen de volgende bijwerkingen optreden:
  – overgevoeligheidsreacties, in ernst variërend van huiduitslag tot anafylactische shock;
  – gastro-intestinale symptomen (braken, diarree).

 • Bewaarcondities en houdbaarheid

  Bewaren beneden 25 °C.
  Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.
  Houdbaarheid van het diergeneesmiddel in de verkoopverpakking: 36 maanden.
  Houdbaarheid na eerste opening van de primaire verpakking: 28 dagen.
  Houdbaarheid na reconstitutie in het drinkwater: 12 uur.

 • Registratiehouder

  Dopharma Research B.V.