Trymox LA 150 mg/ml

Terug naar het overzicht

Registratienummer:

REG NL 122909 / UDD 

Pagina doorsturen

Voor welke dieren is dit product bedoeld

cowpigsheepdogcat

Bestellen

Artikelnummer: N/B Categorie:

Samenstelling

Per ml:
amoxicilline 150 mg
als amoxicillinetrihydraat 172 mg

Wachttijden

Rund: vlees en slachtafval: 39 dg; melk: 4,5 dg

Varken: vlees en slachtafval: 42 dg

Schaap: vlees en slachtafval: 29 dg

Niet toegestaan voor gebruik bij schapen die melk voor humane consumptie produceren.

Indicaties

Rund, schaap, varken, hond, kat:

 • Voor de behandeling van infecties van het spijsverteringskanaal, de luchtwegen, het urogenitaalapparaat, de huid en weke delen, veroorzaakt door bacteriën die gevoelig zijn voor amoxicilline.

Overige details

 • Verpakking

  100 ml

 • Farmaceutische vorm

  Suspensie voor injectie

 • Dosering

  Rund, schaap, varken:
  Intramusculair

  Hond, kat:
  Intramusculair, subcutaan

  15 mg per kg lichaamsgewicht (overeenkomend met 1 ml product per 10 kg lichaamsgewicht), éénmaal te herhalen na 48 uur. Als het dosisvolume groter is dan 15 ml bij runderen en 4 ml bij schapen en varkens, moet het worden verdeeld en op twee of meer plaatsen worden geïnjecteerd.

  Teneinde een juiste dosering te berekenen, dient het lichaamsgewicht zo nauwkeurig mogelijk te worden bepaald. Dit om onderdosering te vermijden.

 • Contra-indicaties
  • intraveneuze of intrathecale toediening;
  • toediening aan konijnen, hamsters, woestijnratten of cavia’s;
  • bekende gevallen van overgevoeligheid voor penicillinen, cefalosporinen of voor één van de hulpstoffen.
 • Bijwerkingen

  In zeer zeldzame gevallen kunnen allergische reacties worden waargenomen, variërend in ernst van een lichte huidreactie zoals urticaria tot anafylactische shock. In het geval van allergische reacties dient de behandeling te worden gestaakt en dient een symptomatische behandeling te worden gestart.

  In zeldzame gevallen kan plaatselijke irritatie optreden als gevolg van de injectie met amoxicilline. De frequentie van deze bijwerking kan worden verminderd door het volume van de injectie per injectieplaats te verminderen. De irritatie is meestal van lage intensiteit en verdwijnt spontaan en snel.

 • Bewaarcondities en houdbaarheid

  Niet bewaren boven 25 ºC. Bescherm(en) tegen licht.
  Houdbaarheid van het diergeneesmiddel in de verkoopverpakking: 24 maanden.
  Houdbaarheid na aanprikken van de flacon: 28 dagen.

 • Registratiehouder

  Univet Ltd.