Amoxicilline 150 INJ

Terug naar het overzicht

Registratienummer:
REG NL 8787 / UDD

Pagina doorsturen

Voor welke dieren is dit product bedoeld

pig

Bestellen

Artikelnummer: N/B Categorie:

Samenstelling

Per ml:
amoxicilline 150 mg
als amoxicilline trihydraat

Wachttijden

Varken: vlees en slachtafval: 42 dg; IKB: 42 dg

Indicaties

Varken:

Infecties veroorzaakt door voor amoxicilline gevoelige bacteriën bij varkens, met name:

 • bronchopneumonie veroorzaakt door Pasteurella multocida en Streptococcus spp;
 • pleuropneumonie veroorzaakt door Actinobacillus (Haemophilus) pleuropneumoniae;
 • necrotische stomatitis bij biggen veroorzaakt door Fusobacterium necrophorum;
 • cystitis veroorzaakt door Escherichia coli e.a.;
 • cysto-pyelonephritis veroorzaakt door Actinobaculum (Corynebacterium) suis en Escherichia coli;
 • abortus veroorzaakt door Erysipelothrix rhusiopathiae;
 • infectieuze dermatitis veroorzaakt door Streptococcus spp;
 • exsudatieve dermatitis bij de big veroorzaakt door Staphylococcus hyicus e.a.;
 • actinobacillose veroorzaakt door Actinobacillus suis;
 • gegeneraliseerde infecties bij biggen verzoorzaakt door Escherichia coli, Streptococcus spp en Actinobacillus suis.

Overige details

 • Verpakking

  Flacon 100 ml

 • Farmaceutische vorm

  Suspensie voor injectie

 • Dosering

  Varken:
  Intramusculair
  10 mg amoxicilline per kg lichaamsgewicht, tweemaal daags (overeenkomend met 1 ml product per 15 kg lichaamsgewicht, tweemaal daags), gedurende 3 dagen.

 • Bijwerkingen

  Geen bekend.

 • Bewaarcondities en houdbaarheid

  Bewaren beneden 25 °C.
  Niet in de koelkast of vriezer bewaren.
  Beschermen tegen vorst.
  Houdbaarheid van het diergeneesmiddel in de verkoopverpakking: 24 maanden.
  Houdbaarheid na aanprikken van de flacon: 30 dagen.

 • Registratiehouder

  Dopharma Research B.V.

Waarschuwingen:

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren

Als gevolg van een waarschijnlijke variatie (in de loop van de tijd of geografisch gezien) in gevoeligheid van bacteriën voor amoxicilline worden bacteriologisch onderzoek en gevoeligheidstesten aanbevolen.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient

In verband met sensibilisatie en mogelijke contactdermatitis dient bij toepassing direct huidcontact te worden vermeden. Draag daartoe handschoenen.

Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg

Kan tijdens de dracht en/of lactatie worden gebruikt.

Interacties met andere geneesmiddelen (en andere vormen van interactie)

Niet combineren met bacteriostatische middelen.

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota)

De toxiciteit van amoxicilline is gering; zelfs wanneer de aanbevolen dosering wordt overschreden is het optreden van intoxicatie niet waarschijnlijk.

Onverenigbaarheden

Niet vermengen met andere diergeneesmiddelen.