Oxytetracycline HCl

Terug naar het overzicht

Registratienummer:
REG NL 9617 / UDD

Pagina doorsturen

Voor welke dieren is dit product bedoeld

pigcock

Samenstelling

Per gram:
oxytetracycline
als oxytetracycline hydrochloride 1000 mg

Artikelnummer: N/B Categorie:

Samenstelling

Per gram:
oxytetracycline
als oxytetracycline hydrochloride 1 000 mg

Geel, kristallijn poeder

Wachttijden

Rund (niet herkauwend kalf): vlees en slachtafval: 8 dg

Varken: vlees en slachtafval: 5 dg; IKB: 5 dg

Kip: vlees en slachtafval: 8 dg; ei: 4 dg

Indicaties

Rund (niet-herkauwend kalf):

 • bronchopneumonie veroorzaakt door Pasteurella spp, Haemophilus somnus en Mycoplasma spp.

Varken:

 • atrofische rhinitis veroorzaakt door Pasteurella multocida en Bordetella bronchiseptica;
 • bronchopneumonie veroorzaakt door Pasteurella multocida, Streptoccus suis, Mycoplasma hyopneumoniae en M. hyorhinis;
 • koppeltherapie van pleuropneumonieveroorzaakt door Actinobacillus pleuropneumoniae, waarbij ziekteverschijnselen bij een aantal dieren in het koppel zijn vastgesteld.

Kip:

 • infecties veroorzaakt door E. coli;
 • enteritis veroorzaakt door Salmonella spp;
 • CRD veroorzaakt door Mycoplasma gallisepticum.

Overige details

 • Verpakking

  Pot 800 g
  Emmer 5 kg

 • Farmaceutische vorm

  Poeder voor orale oplossing

 • Dosering

  Rund (niet-herkauwend kalf):
  Oraal, via de kalvermelk
  10 – 20 mg oxytetracycline hydrochloride per kg lichaamsgewicht, om de 12 uur, gedurende 3 – 5 dagen.

  Varken:
  Oraal, via het drinkwater
  20 – 40 mg oxytetracycline hydrochloride per kg lichaamsgewicht per dag, verdeeld over twee toedieningen, gedurende 3 – 5 dagen.

  Kip:
  Oraal, via het drinkwater
  30 mg oxytetracycline hydrochloride per kg lichaamsgewicht per dag, gedurende 3 – 7 dagen.

  De opname van gemedicineerd drinkwater/melk is afhankelijk van de klinische conditie van de dieren. Om een juiste dosering te verkrijgen, moet de concentratie oxytetracycline mogelijk dienovereenkomstig worden aangepast. Om een juiste dosering te waarborgen dient het lichaamsgewicht zo nauwkeurig mogelijk bepaald te worden.

 • Bijwerkingen

  Geen bekend.

 • Bewaarcondities en houdbaarheid

  Niet bewaren boven 25 °C.
  Niet in de koelkast of vriezer bewaren.
  Beschermen tegen bevriezing.
  Houdbaarheid van het diergeneesmiddel in de verkoopverpakking: combi-tin en emmer: 24 maanden; securitainer: 30 maanden.
  Houdbaarheid na eerste opening van de container: 1 maand.
  Houdbaarheid gemedicineerd drinkwater: 24 uur.
  Houdbaarheid gemedicineerde kalvermelk: direct gebruiken, niet bewaren.

 • Registratiehouder

  Dopharma Research B.V.

Waarschuwingen:

Ernstig zieke dieren hebben een veranderd drinkpatroon en dienen dientengevolge parenteraal gemedicineerd te worden. Kruisresistentie is aangetoond tussen oxytetracycline en andere tetracyclines. Gebruik van het diergeneesmiddel dient zorgvuldig overwogen te worden indien gevoeligheidsbepalingen resistentie tegen tetracyclines hebben aangetoond, aangezien de werkzaamheid verminderd kan zijn.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor veilig gebruik bij de doeldiersoorten

Het gebruik van het diergeneesmiddel dient plaats te vinden op grond van identificatie en gevoeligheidstesten van de doelpathogeen/-pathogenen. Als dit niet mogelijk is, dient de behandeling gebaseerd te zijn op epidemiologische informatie en kennis van de gevoeligheid van de doelpathogenen op bedrijfsniveau, of op lokaal/regionaal niveau.

Het diergeneesmiddel dient gebruikt te worden in overeenstemming met het officiële, nationale en lokale beleid ten aanzien van antimicrobiële middelen.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient

In verband met sensibilisatie en contactdermatitis dient bij de verwerking en/of toepassing direct huidcontact en inademing vermeden te worden. Draag daartoe handschoenen en een stofmasker.

Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg

Kan tijdens de dracht, lactatie en de leg worden gebruikt.

Interacties met andere geneesmiddelen (en andere vormen van interactie)

Er dient rekening gehouden te worden met complexvorming bij het gezamenlijk toedienen van dit middel met polyvalente kationen als Fe, Cu en Ca, hetgeen een negatieve invloed heeft op de biologische beschikbaarheid van dit middel.

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota)

Oxytetracycline heeft een hoge therapeutische index. De normale dosering voor oraal gebruik is 20 – 40 mg/kg lichaamsgewicht, waar de LD50 in de meest gevoelige diersoort 4 800 mg/kg lichaamsgewicht bedraagt na orale toediening.

Onverenigbaarheden

Niet vermengen met een ander diergeneesmiddel.