Registratienummer:
REG NL 8067 / UDD

Pagina doorsturen

Voor welke dieren is dit product bedoeld

cowpig

Bestellen

Artikelnummer: N/B Categorie:

Samenstelling

Per ml:
oxytetracycline 200 mg
als oxytetracycline dihydraat

Wachttijden

Rund: vlees en slachtafval: 28 dg

Varken: vlees en slachtafval: 21 dg; IKB: 21 dg

Niet toegestaan voor gebruik bij dieren die melk voor humane consumptie produceren.

Indicaties

Rund:

 • behandeling van luchtweginfecties, speciaal Shipping Fever en pneumonie veroorzaakt door Pasteurella multocida en Mannheimia haemolytica;
 • behandeling van luchtweginfecties veroorzaakt door Pasteurella spp en Fusobacterium necrophorum;
 • behandeling van infectieuze bovine keratoconjunctivitis veroorzaakt door Moraxella bovis;
 • anaplasmosis veroorzaakt door Anaplasma marginale.

Varken:

 • behandeling van luchtwegaandoeningen veroorzaakt door Actinobacillus pleuropneumoniae, Bordetella bronchiseptica en Pasteurella multocida;
 • behandeling van luchtwegaandoeningen veroorzaakt door Pasteurella multocida, Streptococcus suis, Mycoplasma hyopneumoniae en Mycoplasma hyorhinis;
 • navel- en gewrichtsontsteking veroorzaakt door streptococcen, Haemophilus spp en Mycoplasma spp.

Overige details

 • Verpakking

  Flacon 100 ml

 • Farmaceutische vorm

  Oplossing voor injectie

 • Dosering

  Rund, varken:
  Intramusculair
  20 mg oxytetracycline per kg lichaamsgewicht (overeenkomend met 1 ml product per 10 kg lichaamsgewicht), eenmalig.

  Maximaal injectievolume per injectieplaats: 10 ml.

  Teneinde een juiste dosering te berekenen, dient het lichaamsgewicht zo nauwkeurig mogelijk te worden bepaald. Dit om onderdosering te vermijden.

 • Contra-indicaties

  Nier- en/of lever-insufficiëntie.

 • Bijwerkingen

  Op de injectieplaats kunnen ontstekingsreacties worden waargenomen ten gevolge van weefselirritatie.

 • Bewaarcondities en houdbaarheid

  Bewaren beneden 25 °C.
  Niet in de koelkast of vriezer bewaren.
  Houdbaarheid van het diergeneesmiddel in de verkoopverpakking: 24 maanden.
  Houdbaarheid na aanprikken van de flacon: 30 dagen.

 • Registratiehouder

  Dopharma Research B.V.

Waarschuwingen:

Speciale waarschuwingen voor elk dier waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Parenterale toediening van tetracyclines kan aanleiding zijn tot verminderde vruchtbaarheid bij mannelijke dieren.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren

Als gevolg van een waarschijnlijke variatie (in de loop van de tijd of geografisch gezien) in gevoeligheid van bacteriën voor oxytetracyclines, worden bacteriologisch onderzoek en gevoeligheidstesten aanbevolen.

Onoordeelkundig gebruik van het middel kan het aantal bacteriën dat resistent is tegen oxytetracycline verhogen en kan daardoor de effectiviteit van behandeling met andere tetracyclines verminderen, als gevolg van kruisresistentie.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient

In verband met sensibilisatie en overgevoeligheidsreacties dient bij de toepassing direct huidcontact vermeden te worden. Draag daartoe handschoenen.

Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg

Kan tijdens de dracht en/of lactatie worden gebruikt.

Interacties met andere geneesmiddelen (en andere vormen van interactie)

Niet combineren met bactericide antimicrobiële middelen, zoals penicillines en cefalosporines.

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota)

Oxytetracycline heeft een hoge therapeutische index. De normale dosering voor parenteraal gebruik is 20 mg/kg lichaamsgewicht, waar de LD50 in de meest gevoelige diersoort 112 mg/kg lichaamsgewicht bedraagt na intraveneuze toediening.

Onverenigbaarheden

Niet vermengen met enig ander diergeneesmiddel.