Oxy 500 Topdressing

Terug naar het overzicht

Registratienummer:
REG NL 10370 / UDD

Pagina doorsturen

Voor welke dieren is dit product bedoeld

pig

Bestellen

Artikelnummer: N/B Categorie:

Samenstelling

Per gram:
oxytetracycline hydrochloride 100 mg

Wachttijden

Varken: vlees en slachtafval: 14 dg; IKB: 14 dg

Indicaties

Varken:

 • Bacteriële infecties veroorzaakt door voor oxytetracycline gevoelige micro-organismen, zoals voorkomend bij atrofische rhinitis veroorzaakt door Pasteurella multocida en Bordetella bronchiseptica, Bordetella pneumonie, Actinobacillus (Haemophilus) infecties, ictero-anemie veroorzaakt door Eperythrozoon suis, leptospirose, Mycoplasma pneumonie, Pasteurella pneumonie en streptococcen lymfadenitis.

Overige details

 • Verpakking

  Zak 5 kg

 • Farmaceutische vorm

  Poeder voor oraal gebruik

 • Dosering

  Varken:
  Oraal, over het voer
  20 – 40 mg oxytetracycline per kg lichaamsgewicht (overeenkomend met 2 – 4 gram product per 10 kg lichaamsgewicht), gedurende maximaal 7 dagen.

 • Bijwerkingen

  Geen bekend.

 • Bewaarcondities en houdbaarheid

  Bewaren beneden 25 ºC.
  Niet invriezen.
  Beschermen tegen vorst.
  Houdbaarheid van het diergeneesmiddel in de verkoopverpakking: 21 maanden.

 • Registratiehouder

  Dopharma Research B.V.

Waarschuwingen:

Speciale waarschuwingen voor elke diersoort waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Ernstig zieke dieren hebben een veranderd eetpatroon en dienen dientengevolge parenteraal gemedicineerd te worden.

Bij individuele toepassing als topdressing dient de hoeveelheid voer waaraan de topdressing wordt toegevoegd zodanig te zijn dat met redelijke zekerheid kan worden aangenomen, dat de aanbevolen dosering wordt gerealiseerd.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren

Als gevolg van een waarschijnlijke variatie (in de loop van de tijd of geografisch gezien) in de gevoeligheid van bacteriën voor oxytetracycline, worden bacteriologische onderzoeken en gevoeligheidstesten aanbevolen.

Onoordeelkundig gebruik van het middel kan het aantal bacteriën dat resistent is tegen tetracyclines verhogen en kan daardoor de effectiviteit van behandeling met andere tetracyclines verminderen, als gevolg van kruisresistentie.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient

In verband met sensibilisatie en contactdermatitis dient bij de be- of verwerking en toepassing van dit middel direct huidcontact vermeden te worden. Draag daartoe handschoenen.

Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg

Kan tijdens de dracht en/of lactatie worden gebruikt.

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota)

Oxytetracycline heeft een hoge therapeutische index. De normale dosering voor oraal gebruik is 20 – 40 mg per kg lichaamsgewicht, waar de LD50 in de meest gevoelige diersoort 4800 mg per kg lichaamsgewicht bedraagt na orale toediening.

Onverenigbaarheden

Niet vermengen met een ander diergeneesmiddel.