Sodium Salicyl® 80% WSP

Terug naar het overzicht

Registratienummer:
REG NL 104033 / URA

Pagina doorsturen

Voor welke dieren is dit product bedoeld

cowpig

Bestellen

Artikelnummer: N/B Categorie:

Samenstelling

Per gram:
salicylzuur 690 mg
overeenkomend met natrium salicylaat 800 mg

Wachttijden

Rund (kalf): vlees en slachtafval: 0 dg

Varken: vlees en slachtafval: 0 dg

Indicaties

Rund (kalf):

 • ondersteunende behandeling van koorts bij acute aandoening van de luchtwegen, zo nodig in combinatie met gerichte therapie (bijvoorbeeld anti-infectieuze therapie).

Varken:

 • voor de behandeling van ontsteking, in combinatie met een gelijktijdige antibioticumtherapie.

Overige details

 • Verpakking

  Securitainer 1 kg
  Emmer 5 kg

 • Farmaceutische vorm

  Poeder voor oraal gebruik

 • Dosering

  Rund (kalf):
  Oraal, via de kalvermelk of het drinkwater
  40 mg natrium salicylaat per kg lichaamsgewicht eenmaal daags (overeenkomend met 50 mg product per kg lichaamsgewicht per dag), gedurende 1 – 3 dagen.

  Varken:
  Oraal, via het drinkwater
  35 mg natrium salicylaat per kg lichaamsgewicht per dag (overeenkomend met 43,75 mg product per kg lichaamsgewicht per dag), gedurende 3 – 5 dagen.

 • Contra-indicaties
  • hypoproteïnaemie, lever- en nieraandoeningen;
  • gastro-intestinale ulceraties en chronische gastro-intestinale aandoeningen;
  • een verstoorde bloedvorming of bloedstolling of een verhoogde neiging tot bloedingen;
  • gebruik bij pasgeboren dieren of kalveren die jonger zijn dan 2 weken;
  • gebruik bij biggen die jonger zijn dan 4 weken;
  • overgevoeligheid voor natrium salicylaat of de hulpstof.
 • Bijwerkingen

  Gastro-intestinale irritatie kan voorkomen, vooral bij dieren met een reeds bestaande maagdarmziekte. Dergelijke irritatie kan klinisch tot uiting komen door de productie van zwarte mest ten gevolge van bloedverlies in het maagdarmkanaal.

  Incidenteel kan de normale bloedstolling worden geremd. Indien dit gebeurt, is dit omkeerbaar en vermindert het effect binnen ongeveer 7 dagen.

 • Bewaarcondities en houdbaarheid

  Bewaren beneden 25 ºC.
  Niet in de koelkast of vriezer bewaren.
  Beschermen tegen bevriezing.
  Houdbaarheid van het diergeneesmiddel in de verkoopverpakking: 36 maanden.
  Houdbaarheid na eerste opening van de primaire verpakking: 3 maanden.
  Houdbaarheid na oplossing in het drinkwater: 24 uur.
  Houdbaarheid na oplossing in de kalvermelk: 4 uur.

 • Registratiehouder

  Dopharma Research B.V.