Voor welke dieren is dit product bedoeld:

cowpighorse

Bestellen

Artikelnummer: N/B Categorie:

Verkrijgbaar via cascade – Tekst van de originele SPC

Samenstelling

Per gram:
trichlormethiazide 12,5 mg
dexamethason 0,25 mg

Wachttijden

Rund, varken en paard:
Vlees en slachtafval: 6 dagen
Melk: 3 dagen

Indicaties

 • Behandeling van oedeem.

Overige details

 • Verpakking

  Sachet 40 x 20 g

 • Dosering

  Toedieningswijze:
  Oraal, na dispersie in water.

  Dosering:
  0,01 – 0,02 mg dexamethason en 0,5 – 1 mg trichlormethiazide per 1 kg lichaamsgewicht gedurende 3 dagen, volgens het volgende protocol:

  Rund en paard:

  • de eerste dag: een zakje ‘s morgens en ‘s avonds
  • de tweede en derde dag: één zakje per dag

  Varken:

  • de eerste dag: een half zakje ‘s morgens en ‘s avonds
  • de tweede en derde dag: een half zakje per dag
 • Contra-indicaties

  Niet gebruiken bij dieren met diabetes mellitus, hyperadrenocorticisme, nierfalen, hartfalen of dieren die lijden aan maagzweren.
  Niet gebruiken bij dieren met een infectieuze ziekte, tenzij tegelijkertijd een passende anti-infectieuze therapie wordt gegeven.

 • Bijwerkingen

  In geval van langdurig gebruik kunnen corticosteroïden zoals dexamethason iatrogene hypercorticisme, polyuropolydipsie (PUPD), immunosuppressie, boulimia en herdistributie van vetreserves in het lichaam veroorzaken.
  Het gebruik van corticosteroïden bij lacterende runderen kan een tijdelijke afname van de melkproductie veroorzaken.

Waarschuwingen:

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren
De toediening van corticosteroïden aan het einde van de dracht kan leiden tot vroeggeboorte of abortus bij herkauwers.

Speciale voorzorgsmaatregelen te nemen door de persoon die het diergeneesmiddel aan de dieren toedient
Personen met een bekende overgevoeligheid voor één van de werkzame stoffen moeten contact met het diergeneesmiddel vermijden.
Zwangere vrouwen moeten contact met dit diergeneesmiddel vermijden.

Gebruik tijdens dracht en lactatie
Studies bij laboratoriumdieren hebben embryotoxische effecten voor dexamethason aangetoond. Het gebruik van corticosteroïden bij drachtige dieren wordt niet aanbevolen.

Interactie met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie
Aangezien corticosteroïden het immuunrespons op vaccinatie kunnen verminderen, mag dexamethason niet gelijktijdig met vaccins worden toegediend.
Gelijktijdige toediening van niet-steroïde ontstekingsremmende geneesmiddelen kan het risico op ulceratie van het maagdarmkanaal verhogen.