Registratienummer:

FR/V/3077289 4/1988
Op diergeneeskundig voorschrift

Pagina doorsturen

Voor welke dieren is dit product bedoeld:

cowpigcocksheepgoat

Bestellen

Artikelnummer: N/B Categorie:

Verkrijgbaar via cascade – Tekst van de originele SPC

Samenstelling

Per gram:
ampicilline (als trihydraat) 100 mg

Wachttijden

(Orgaan)vlees: 8 dg
Eieren: bij gebrek aan een MRL voor eieren, mag dit product niet gebruikt worden bij vogels die eieren voor menselijke consumptie produceren gedurende 4 weken voor legperiode tot einde van deze periode.

Indicaties

Kalf, big, pluimvee, schaap (lam), geit (lam):
Behandeling en preventie van gastrointestinale infecties veroorzaakt door kiemen gevoelig voor ampicilline.

Overige details

 • Verpakking

  Zak 5 kg

 • Farmaceutische vorm

  Poeder voor oraal gebruik

 • Dosering

  Rund (kalf), varken, schaap (lam), geit (lam):
  Oraal via (kunst)melk, vloeibaar voedsel of drinkwater.
  10 mg ampicilline per kg lichaamsgewicht tweemaal daags (overeenkomend met 2 g product per 10 kg lichaams-
  gewicht per dag verdeeld over 2 toedieningen) gedurende 3 tot 5 dagen.

  Pluimvee:
  Oraal via drinkwater.
  20 mg ampicilline per kg lichaams-
  gewicht per dag (overeenkomend met 200 gram product per 1000 kg lichaamsgewicht per dag) gedurende 3 dagen.
  De hoeveelheid gemedicineerd drinkwater, melk of vloeibare voeding opgenomen door dieren is afhankelijk van hun fysiologische en klinische toestand. Ten einde een juiste dosering ampicilline per kg lichaamsgewicht te berekenen, dient de hoeveelheid op te lossen poeder gerelateerd te zijn aan het lichaamsgewicht.

 • Contra-indicaties
  • gebruik in geval van gekende allergie t.o.v. beta-lactamines;
  • toediening aan konijn, cavia, hamster, gerbils.
 • Bijwerkingen

  Penicillines en cefalosporines kunnen overgevoeligheid reacties veroorzaken (allergie) na toediening. Allergische reacties op deze stoffen kunnen soms ernstig zijn (anafylactische shock).

 • Bewaarcondities en houdbaarheid

  Houdbaarheid van het diergeneesmiddel in de verkoopverpakking: 24 maanden.
  Dit diergeneesmiddel vereist geen speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren.

 • Registratiehouder

  Dopharma France

Waarschuwingen:

Speciale waarschuwingen voor elke diersoort waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is
Niet gebruiken bij vogels die eieren voor humane consumptie produceren.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren
Voor gebruik steeds oplossen in melk, vloeibaar voedsel of drinkwater.

Speciale voorzorgsmaatregelen te nemen door de persoon die het diergeneesmiddel aan de dieren toedient
Penicillines en cefalosporines kunnen overgevoeligheidreacties (allergie) veroorzaken na injectie, inhalatie, ingestie of huidcontact.
Overgevoeligheid voor penicillinen kan kruisreacties veroorzaken met cefalosporines en vice versa. Deze reacties kunnen soms ernstig zijn.
Personen met een bekende overgevoeligheid voor ß-lactam antibiotica moeten contact met het diergeneesmiddel vermijden.
In geval van contact met de ogen, was overmatig met water en win deskundig medisch advies in en toon de bijsluiter.
Indien u symptomen ontwikkelt na blootstelling, zoals huidirritatie, dient een arts te worden geraadpleegd en deze waarschuwing te worden getoond. Zwelling van het gezicht, de lippen of ogen of ademhalingsmoeilijkheden zijn ernstigere symptomen en vereisen onmiddellijke medische aandacht.

Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg

Niet van toepassing.