Ampisol® 100%

Terug naar het overzicht

Registratienummer:
REG NL 5193 / UDD

Pagina doorsturen

Voor welke dieren is dit product bedoeld

pigcock

Bestellen

Artikelnummer: N/B Categorie:

Samenstelling

Per gram:
ampicilline
als ampicilline trihydraat 1 000 mg

Wachttijden

Kalf: vlees en slachtafval: 2 dg

Varken: vlees en slachtafval: 1 dg; IKB: 1 dg

Slachtkuiken: vlees en slachtafval: 1 dg

Niet voor gebruik bij legvogels die eieren voor humane consumptie produceren.

Indicaties

Kalf:

 • enteritis veroorzaakt door Escherichia coli;
 • pneumonie veroorzaakt door Pasteurella multocida;
 • infecties veroorzaakt door Salmonella Dublin.

Varken:

 • enteritis veroorzaakt door Escherichia coli;
 • pneumonie veroorzaakt door Pasteurella multocida, Actinobacillus pleuropneumoniae en Streptococcus suis type 2.

Slachtkuiken:

 • infecties veroorzaakt door Escherichia coli, zoals maagdarminfecties en luchtweginfecties.

 

Overige details

 • Verpakking

  Pot 500 g

 • Farmaceutische vorm

  Poeder voor oraal gebruik

 • Dosering

  Kalf:
  Oraal, via het drinkwater of de kalvermelk
  20 – 40 mg ampicilline trihydraat per kg lichaamsgewicht per dag, verdeeld over twee doseringen, gedurende 5 – 7 dagen.

  Varken:
  Oraal, via het drinkwater
  20 – 40 mg ampicilline trihydraat per kg lichaamsgewicht per dag, verdeeld over twee doseringen, gedurende 5 – 7 dagen.

  Slachtkuiken:
  Oraal, via het drinkwater
  50 mg ampicilline trihydraat per kg lichaamsgewicht per dag, (overeenkomend met 37,5 g per 100 liter drinkwater), gedurende 5 – 7 dagen.

  Bij een veranderde drinkwateropname bij pluimvee dient de concentratie zodanig aangepast te worden dat de aanbevolen dosering wordt gerealiseerd.

 • Bijwerkingen

  Geen bekend.

 • Bewaarcondities en houdbaarheid

  Geen speciale voorzorgen voor bewaring.
  Houdbaarheid van het diergeneesmiddel in de verkoopverpakking: 36 maanden.
  Houdbaarheid gemedicineerde kalvermelk bij kamertemperatuur: 3 uur.
  Houdbaarheid gemedicineerd drinkwater bij kamertemperatuur: 12 uur.

 • Registratiehouder

  Dopharma Research B.V.

Waarschuwingen:

Speciale waarschuwingen voor elke diersoort waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Ernstig zieke dieren hebben een veranderd drinkpatroon en dienen dientengevolge parenteraal gemedicineerd te worden.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient

In verband met sensibilisatie en contactdermatitis dient bij de toepassing direct huidcontact en inademing vermeden te worden. Draag daartoe handschoenen en een stofmasker.

Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg

Kan tijdens de dracht en/of lactatie worden gebruikt.

Interacties met andere geneesmiddelen (en andere vormen van interactie)

Niet combineren met bacteriostatische middelen.

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota)

Gezien de geringe toxiciteit bestaat er geen gevaar bij overdosering.

Onverenigbaarheden

Niet vermengen met een ander diergeneesmiddel.