Ampi-Dry 5000®

Terug naar het overzicht

Registratienummer:
REG NL 9778 / UDD

Pagina doorsturen

Voor welke dieren is dit product bedoeld

cowhorse

Bestellen

Artikelnummer: N/B Categorie:

Samenstelling

Bevat per flacon:
ampicilline
als ampicilline natrium 5 g

Wachttijden

Rund: vlees en slachtafval: 5 dg; melk: 2 dg

Paard: vlees en slachtafval: 5 dg

Indicaties

Rund, paard:

Ampi-Dry® 5000 is geïndiceerd in de acute fase van infecties waarbij behoefte is aan een bactericide antibioticum, zoals kan voorkomen bij:

 • luchtweginfecties;
 • infecties van het maagdarmkanaal;
 • urogenitale infecties;
 • huidinfecties;
 • secundaire bacteriële infecties bij virale aandoeningen;
 • mastitis;
 • (poly-) arthritis;
 • septicaemie;
 • omphalitis;
 • meningitis veroorzaakt door een onbekende verwekker;
 • profylaxe bij operaties.

Overige details

 • Verpakking

  Doos 1 x 5 gram Ampi-Dry 5000 + 1 x 26,5 ml Water voor Injectie

  Doos 12 x 5 gram Ampi-Dry 5000 + 12 x 26,5 ml Water voor Injectie

 • Farmaceutische vorm

  Poeder voor oplossing voor injectie

 • Dosering

  Rund, paard:
  Intraveneus of intramusculair
  30 mg ampicilline natrium per kg lichaamsgewicht (overeenkomend met
  3 gram droog product per 100 kg lichaamsgewicht), verdeeld over 2 à 3 toedieningen per dag, gedurende maximaal 3 opeenvolgende dagen.

  Ampi-Dry 5000 dient voor toediening opgelost te worden in 26,5 ml Water voor Injectie tot een eindconcentratie van 5 g per 30 ml.

  Bij deze oplossing komt een dosering van 10 mg ampicilline natrium per kg LG overeen met 3 ml per 50 kg LG.

 • Contra-indicaties

  Overgevoeligheid voor β-lactam antibiotica.

 • Bijwerkingen

  Overgevoeligheidsreacties kunnen voorkomen.

 • Bewaarcondities en houdbaarheid

  Dit diergeneesmiddel vereist geen speciale voorzorgsmaatregelen ten aanzien van de temperatuur.
  Beschermen tegen licht.
  Houdbaarheid van het diergeneesmiddel in de verkoopverpakking: 60 maanden.
  Houdbaarheid na reconstitutie volgens instructies: direct gebruiken.

 • Registratiehouder

  Dopharma Research B.V.

Waarschuwingen:

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient

In verband met sensibilisatie en contactdermatitis dient bij de toepassing direct huidcontact vermeden te worden. Draag daartoe handschoenen.

Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg

Kan tijdens de dracht en/of lactatie worden gebruikt.

Onverenigbaarheden

Niet vermengen met enige ander diergeneesmiddelen.