Paromomycine

voor veterinair gebruik

Farmacodynamiek

Paromomycine sulfaat behoort tot de groep van de aminoglycoside antibiotica. Paromomycine verandert het aflezen van het messenger-RNA wat een ontregeling van de eiwitsynthese veroorzaakt. De bactericide werking is hoofdzakelijk toe te schrijven aan een onomkeerbare binding aan het ribosoom. Paromomycine bezit een breed spectrum activiteit tegen talrijke gram positieve en gram negatieve bacteriën, inclusief E. coli. Paromomycine werkt op een concentratie afhankelijke manier.

Resistentie

Vier resistentiemechanismen werden geïdentificeerd, te weten: wijzigingen aan het ribosoom, vermindering van de permeabiliteit, inactivatie door enzymen en substitutie van het moleculaire doel.

De drie eerste resistentiemechanismen ontstaan uit mutaties van bepaalde genen op chromosomen of plasmiden. Het vierde resistentiemechanisme doet zich enkel voor na opname van een transposon of een plasmide dat voor de resistentie codeert.

Paromomycine selecteert in een hoge frequentie voor resistentie en kruisresistentie tegen een variëteit van andere aminoglycosiden onder intestinale bacteriën.

Farmacokinetiek (rund, varken)

Na orale toediening wordt paromomycine praktisch niet geabsorbeerd en onveranderd via de faeces geëlimineerd.

Meer lezen?

Meer informatie over werkzame stoffen kunt u vinden in het Fink-Gremmels repertorium.

Het TS team van Dopharma heeft ook een artikel geschreven over paromomycine:

Producten

Producten met paromomycine: