Parofor® 140 mg/ml

Terug naar het overzicht

Registratienummer:
REG NL 118795 / UDD

Pagina doorsturen

Voor welke dieren is dit product bedoeld

cowpig

Bestellen

0,00

Log in om te bestellen

Deze bestelmogelijkheid is uitsluitend voor dierenartsen. Bent u dierenarts en heeft u nog geen account, dan kunt u hiervoor contact opnemen met Customer Service. Als u geen dierenarts bent, neemt u dan contact op met uw dierenarts voor advies over dit product.

Samenstelling

Per ml:
paromomycine sulfaat 200 mg
overeenkomend met paromomycine base 140 mg
overeenkomend met paromomycine activiteit 140.000 I.E.

Wachttijden

Niet-herkauwend rund: vlees en slachtafval: 20 dg

Varken: vlees en slachtafval: 3 dg; IKB: 3 dg

Indicaties

Rund (niet-herkauwende kalf), varken:

Behandeling van maagdarminfecties veroorzaakt door Escherichia coli gevoelig voor paromomycine.

Overige details

 • Verpakking

  Flacon 250 ml

  Flacon 1 liter

 • Farmaceutische vorm

  Oplossing voor oraal gebruik

 • Dosering

  Rund (niet-herkauwende kalf)

  Oraal, via de melk of kunstmelk

  25 – 50 mg paromomycine sulfaat per kg lichaamsgewicht per dag (overeenkomend met 0,125 – 0,25 ml product per kg lichaamsgewicht per dag), gedurende 3 – 5 dagen.

  Varken:

  Oraal, via het drinkwater

  25 – 40 mg paromomycine sulfaat per kg lichaamsgewicht per dag (overeenkomend met 0,125 –0,2 ml product per kg lichaamsgewicht per dag), gedurende 3-5 dagen.

  Het vereiste volume van het diergeneesmiddel dient nauwkeurig gemeten te worden met behulp van geschikte geijkte meetapparatuur.

  Voor toediening via drinkwater, melk of kunstmelk dient aan de hand van de volgende formule de exacte dagelijkse hoeveelheid berekend te worden op basis van de aanbevolen dosering en het aantal en het gewicht van de te behandelen dieren:

  ml product/kg lichaamsgewicht/dag X gemiddeld lichaamsgewicht (kg) van de te behandelen dieren
  gemiddelde dagelijkse water/melk/kunstmelk opname (liter) per dier
  = …. ml product per liter drinkwater/melk/kunstmelk

  Teneinde een juiste dosering te berekenen, dient het lichaamsgewicht zo nauwkeurig mogelijk te worden bepaald. De opname van gemedicineerd(e) water/melk/kunstmelk is afhankelijk van verschillende factoren, waaronder klinische toestand van de dieren en de lokale omstandigheden zoals omgevingstemperatuur en vochtigheidsgraad. Om de juiste dosering te verkrijgen, dient de opname van drinkwater/melk/kunstmelk gemonitord te worden en moet de concentratie van paromomycine dienovereenkomstig worden aangepast.

 • Contra-indicaties
  • overgevoeligheid voor paromomycine, andere aminoglycosiden of één van de hulpstoffen;
  • verminderde nier- of leverfunctie;
  • gebruik bij herkauwende dieren;
  • gebruik bij kalkoenen, in verband met het risico op selectie van antimicrobiële resistentie van darmbacteriën.
 • Bijwerkingen

  In zeldzame gevallen is zachte feces waargenomen.

  Aminoglycosidenantibiotica zoals paromomycine kunnen oto- en nefrotoxiciteit veroorzaken.

 • Bewaarcondities en houdbaarheid

  Diergeneesmiddel in de verkoopverpakking: bewaren beneden 25 °C.
  Na eerste opening: bewaren beneden 25 °C.
  Na reconstitutie: er zijn geen bijzondere bewaarvoorschriften.
  Houdbaarheid van het diergeneesmiddel in de verkoopverpakking: 24 maanden.
  Houdbaarheid na eerste opening van de primaire verpakking: 3 maanden.
  Houdbaarheid na reconstitutie in drinkwater: 24 uur.
  Houdbaarheid na reconstitutie in melk/kunstmelk: 6 uur.

 • Registratiehouder

  Huvepharma N.V.