Parofor® 70 mg/g

Terug naar het overzicht

Registratienummer:
REG NL 113511 / UDD

Pagina doorsturen

Voor welke dieren is dit product bedoeld

cowpig

Samenstelling

Per g:
paromomycine sulfaat 100 mg
overeenkomend met paromomycine base 70 mg
overeenkomend met paromomycine activiteit 70 000 I.E.

Wachttijden

Niet-herkauwend rund: vlees en slachtafval: 20 dg

Varken: vlees en slachtafval: 3 dg; IKB: 3 dg

Indicaties

Niet-herkauwend rund, varken:

Behandeling van maagdarm infecties veroorzaakt door Escherichia coli, gevoelig voor paromomycine.

Overige details

 • Verpakking

  Zak 1 kg

 • Farmaceutische vorm

  Poeder voor oraal gebruik

 • Dosering

  Niet-herkauwend rund:

  Oraal, via de (kunst)melk

  25 – 50 mg paromomycine sulfaat per kg lichaamsgewicht per dag (overeenkomend met 2,5 – 5 g product per 10 kg lichaamsgewicht per dag), gedurende 3 – 5 dagen.

  Varken:

  Oraal, via het drinkwater

  25 – 40 mg paromomycine sulfaat per kg lichaamsgewicht per dag (overeenkomend met 2,5 – 4 g product per 10 kg lichaamsgewicht per dag), gedurende 3 – 5 dagen.

  Voor informatie over het correcte gebruik van dit product, lees verder bij waarschuwingen.

 • Contra-indicaties
  • overgevoeligheid voor paromomycine, andere aminoglycosiden of één van de hulpstoffen;
  • verminderde nier- of lever functie;
  • gebruik bij herkauwende dieren;
  • gebruik bij kalkoenen in verband met het risico op selectie van antimicrobiële resistentie van darm bacteriën.
 • Bijwerkingen

  In zeldzame gevallen is zachte faeces waargenomen.

  Aminoglycoside antibiotica zoals paromomycine kunnen fenomenen als oto- en nefrotoxiciteit veroorzaken.

 • Bewaarcondities en houdbaarheid

  Product in de verkoopverpakking: bewaren beneden 30 °C.
  Na eerste opening: bewaren beneden 25 °C.
  Na reconstitutie: bewaren beneden 25 °C.
  Houd de verpakking goed afgesloten.
  Houdbaarheid van het diergeneesmiddel in verkoopverpakking: 24 maanden.
  Houdbaarheid na eerste opening van de primaire verpakking: 6 maanden.
  Houdbaarheid na reconstitutie in drinkwater: 24 uur.
  Houdbaarheid na reconstitutie in melk/kunstmelk: 6 uur.

 • Registratiehouder

  Huvepharma NV