Parofor® 70 mg/g

Terug naar het overzicht[/dkpdf-remove]

Registratienummer:
REG NL 113511 / UDD

Pagina doorsturen

[/dkpdf-remove]

Voor welke dieren is dit product bedoeld

cowpig

Bestellen

0,00

Log in om te bestellen

Deze bestelmogelijkheid is uitsluitend voor dierenartsen. Bent u dierenarts en heeft u nog geen account, dan kunt u hiervoor contact opnemen met Customer Service. Als u geen dierenarts bent, neemt u dan contact op met uw dierenarts voor advies over dit product.

Samenstelling

Per g:
paromomycine sulfaat 100 mg
overeenkomend met paromomycine activiteit 70 000 I.E.

Wachttijden

Rund (niet-herkauwend kalf): vlees en slachtafval: 20 dg

Varken: vlees en slachtafval: 3 dg; IKB: 3 dg

Indicaties

Rund (niet-herkauwend kalf), varken:

Behandeling van maagdarm infecties veroorzaakt door Escherichia coli, gevoelig voor paromomycine.

Overige details

 • Verpakking

  Zak 1 kg

 • Farmaceutische vorm

  Poeder voor oraal gebruik

 • Dosering

  Rund (niet-herkauwend kalf)

  Oraal, via de (kunst)melk

  17 500 – 35 000 I.E. per kg lichaamsgewicht per dag per kg lichaamsgewicht per dag (overeenkomend met 2,5 – 5 g product per 10 kg lichaamsgewicht per dag), gedurende 3 – 5 dagen.

  Varken:

  Oraal, via het drinkwater

  17 500 – 28 000 I.E. per kg lichaamsgewicht per dag (overeenkomend met 2,5 – 4 g product per 10 kg lichaamsgewicht per dag), gedurende 3 – 5 dagen.

  Voor informatie over het correcte gebruik van dit product, lees verder bij waarschuwingen.

 • Contra-indicaties
  • overgevoeligheid voor paromomycine, andere aminoglycosiden of één van de hulpstoffen;
  • verstoorde nier- of lever functie;
  • gebruik bij herkauwende dieren;
  • gebruik bij kalkoenen in verband met het risico op selectie van antimicrobiële resistentie van darm bacteriën.
 • Bijwerkingen

  In zeldzame gevallen is zachte faeces waargenomen.

  Aminoglycoside antibiotica zoals paromomycine kunnen fenomenen als oto- en nefrotoxiciteit veroorzaken.

 • Bewaarcondities en houdbaarheid

  Bewaren beneden 25 °C.
  Houd de verpakking goed afgesloten.
  Houdbaarheid van het diergeneesmiddel in verkoopverpakking: 24 maanden.
  Houdbaarheid na eerste opening van de primaire verpakking: 6 maanden.
  Houdbaarheid na reconstitutie in drinkwater: 24 uur.
  Houdbaarheid na reconstitutie in melk/kunstmelk: 6 uur.

 • Registratiehouder

  Huvepharma N.V.