Drinkmix Doxy-B® 5%

Terug naar het overzicht

Registratienummer:
REG NL 2668 / UDD

Pagina doorsturen

Voor welke dieren is dit product bedoeld

pig

Bestellen

Artikelnummer: N/B Categorie:

Samenstelling

Per gram:
Doxycyclinehydrochloride 50 mg, overeenkomend met doxycycline 43,3 mg
Broomhexine hydrochloride 11 mg, overeenkomend met broomhexine 10 mg

Kwalitatieve samenstelling van hulpstoffen en andere bestanddelen
Dora poeder
Lactose Monohydraat

Wachttijden

Rund (kalveren): vlees en slachtafval: 28 dg

Varken: vlees en slachtafval: 28 dg; IKB: 28 dg

Indicaties

Rund (kalveren):

 • broncho-pleuropneumonie veroorzaakt door Pasteurella multocida en Mannheimia (Pasteurella) haemolytica.

Varken:

 • bronchopneumonie veroorzaakt door Pasteurella multocida en streptococcen;
 • enzoötische pneumonie veroorzaakt door Mycoplasma hyopneumoniae;
 • pleuropneumonie veroorzaakt door Actinobacillus (Haemophilus) pleuropneumoniae.

Overige details

 • Verpakking

  Pot 1 kg

 • Farmaceutische vorm

  Poeder voor oraal gebruik

 • Dosering

  Rund (kalveren):
  Oraal, via de kalvermelk
  10 mg doxycycline hydrochloride en 2 mg broomhexine per kg lichaamsgewicht per dag, verdeeld over twee toedieningen (overeenkomend met tweemaal daags 5 gram product per 50 kg lichaamsgewicht), gedurende maximaal 5 dagen.

  Varken:
  Oraal, via het drinkwater of over het voer
  10 mg doxycycline hydrochloride en 2 mg broomhexine per kg lichaamsgewicht per dag (overeenkomend met tweemaal daags 5 gram product per 50 kg lichaamsgewicht), gedurende 3 – 5 dagen.

  De opname van gemedicineerde kalvermelk of gemedicineerd drinkwater is afhankelijk van de klinische conditie van de dieren. Teneinde een juiste dosering te verkrijgen, dient de concentratie doxycyline in de kalvermelk of het drinkwater dienovereenkomstig te worden aangepast.

 • Bijwerkingen

  Geen bekend.

 • Bewaarcondities en houdbaarheid

  Bewaren beneden 25 °C.
  Niet in de koelkast of vriezer bewaren.
  Beschermen tegen bevriezing.
  Houdbaarheid van het diergeneesmiddel in de verkoopverpakking: 36 maanden.
  Houdbaarheid na reconstitutie in de kalvermelk: direct gebruiken.
  Houdbaarheid na reconstitutie in het drinkwater: direct gebruiken.

 • Registratiehouder

  Dopharma Research B.V.

Waarschuwingen:

Speciale waarschuwingen voor elke diersoort waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Bij individuele toepassing als topdressing (over het voer) dient de hoeveelheid voer waaraan de topdressing wordt toegevoegd zodanig te zijn dat met redelijke zekerheid kan worden aangenomen, dat de aanbevolen dosering wordt opgenomen. Kruisresistentie is aangetoond tussen doxycycline en andere tetracyclines. Gebruik van het diergeneesmiddel dient zorgvuldig te worden overwogen wanneer gevoeligheidsbepalingen resistentie tegen tetracyclines hebben aangetoond, aangezien de werkzaamheid verminderd kan zijn.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren

Bij kalveren kan een acute, soms fataal verlopende hartspierdegeneratie optreden na één of meerdere toedieningen. Aangezien hierbij meestal sprake is van overdosering, is het belangrijk de dosering secuur af te meten. Het gebruik van het diergeneesmiddel dient plaats te vinden op grond van identificatie en gevoeligheidstesten van de doelpathogeen/-pathogenen. Als dit niet mogelijk is, dient de behandeling gebaseerd te zijn op epidemiologische informatie en kennis van de gevoeligheid van de doelpathogenen op bedrijfsniveau, of op lokaal/regionaal niveau. Het diergeneesmiddel dient gebruikt te worden in overeenstemming met het officiële, nationale en lokale beleid ten aanzien van antimicrobiële middelen.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient

In verband met sensibiliteit en contactdermatitis dient bij toepassing direct huidcontact en inademing vermeden te worden. Draag daartoe handschoenen en een stofmasker.

Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg

Kan tijdens de dracht en/of lactatie worden gebruikt.

Onverenigbaarheden

Niet vermengen met een ander diergeneesmiddel.