Drinkmix Doxy-B® 5%

Terug naar het overzicht

Registratienummer:
REG NL 2668 / UDD

Pagina doorsturen

Voor welke dieren is dit product bedoeld

cowpig

Samenstelling

Per gram:
doxycycline 43,3 mg
overeenkomend met doxycycline hydrochloride 50 mg
broomhexine 10 mg
als broomhexine hydrochloride

Wachttijden

Kalf: vlees en slachtafval: 28 dg

Varken: vlees en slachtafval: 28 dg; IKB: 28 dg

Indicaties

Kalf:

 • bronchopneumonie veroorzaakt door Pasteurella multocida en Mannheimia (Pasteurella) haemolytica.

Varken:

 • bronchopneumonie veroorzaakt door Pasteurella multocida en streptococcen;
 • enzoötische pneumonie veroorzaakt door Mycoplasma hyopneumoniae;
 • pleuropneumonie veroorzaakt door Actinobacillus (Haemophilus) pleuropneumoniae.

Overige details

 • Verpakking

  Bus 1 kg

 • Farmaceutische vorm

  Poeder voor oraal gebruik

 • Dosering

  Kalf:

  Oraal, via de kalvermelk

  10 mg doxycycline hydrochloride en 2 mg broomhexine per kg lichaamsgewicht per dag, verdeeld over twee toedieningen (overeenkomend met tweemaal daags 5 gram product per 50 kg lichaamsgewicht), gedurende maximaal 5 dagen.

  Varken:

  Oraal, via het drinkwater of over het voer

  10 mg doxycycline hydrochloride en 2 mg broomhexine per kg lichaamsgewicht per dag (overeenkomend met tweemaal daags 5 gram product per 50 kg lichaamsgewicht), gedurende 3 – 5 dagen.

  De opname van gemedicineerde kalvermelk of gemedicineerd drinkwater is afhankelijk van de klinische conditie van de dieren. Teneinde een juiste dosering te verkrijgen, dient de concentratie doxycyline in de kalvermelk of het drinkwater dienovereenkomstig te worden aangepast.

 • Bijwerkingen

  Geen bekend.

 • Bewaarcondities en houdbaarheid

  Bewaren beneden 25 °C.
  Niet in de koelkast of vriezer bewaren.
  Beschermen tegen vorst.
  Houdbaarheid van het diergeneesmiddel in de verkoopverpakking: 36 maanden.
  Houdbaarheid na reconstitutie in de kalvermelk: niet bewaren.
  Houdbaarheid na reconstitutie in het drinkwater: niet bewaren.

 • Registratiehouder

  Dopharma Research B.V.