Aspirine 50 Coophavet

Terug naar het overzicht

Registratienummer:

FR/V/5748318 2/1992
Op diergeneeskundig voorschrift

Pagina doorsturen

Voor welke dieren is dit product bedoeld:

cowpigcockhorsesheepgoat

Bestellen

Artikelnummer: N/B Categorie:

Verkrijgbaar via cascade – Tekst van de originele SPC

Samenstelling

Per gram:
acetylsalicylzuur 0,5 g

Wachttijden

Varken, pluimvee: (orgaan)vlees: 1 dg
Kalf, paard, schaap (lam) en geit (lam): (orgaan)vlees: 7 dg
Eieren: Bij een afwezigheid van een wachttijd voor eieren, niet gebruiken bij kippen die eieren voor humane consumptie produceren, in een tijdspanne van 4 weken voor de leg en tijdens de leg.

Indicaties

Rund (kalf), varken, pluimvee, paard, schaap (lam), geit (lam):
Symptomatische behandeling van koorts en lichte tot matige pijn.

Overige details

 • Verpakking

  Pot 1 kg

 • Farmaceutische vorm

  Poeder voor oraal gebruik

 • Dosering

  Rund (kalf), varken, pluimvee, paard, schaap (lam), geit (lam):
  Oraal via de melk, vloeibare voeding of drinkwater.
  30 tot 50 mg acetylsalicylzuur per kg lichaamsgewicht per dag verdeeld over één of twee toedieningen per dag (overeenkomend met 0,6 g tot 1 g product per 10 kg lichaamsgewicht per dag) gedurende 2 tot 3 dagen.

 • Contra-indicaties
  • gekende overgevoeligheid voor salicylaten;
  • gebruik bij aanwezigheid van gastrointestinale ulcera;
  • gebruik bij verhoogd bloedingsrisico.
 • Bijwerkingen

  Hemorragische syndromen.

 • Bewaarcondities en houdbaarheid

  Houdbaarheid van het diergeneesmiddel in de verkoopverpakking: 2 jaar.
  Dit diergeneesmiddel vereist geen speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren.

 • Registratiehouder

  Dopharma France

Waarschuwingen:

Speciale voorzorgsmaatregelen te nemen door de persoon die het diergeneesmiddel aan de dieren toedient
Gebruik het product in een goed geventileerde ruimte.
Zorg voor een volledige bescherming van de handen en de slijmvliezen van de luchtwegen.
Ingeval van contact met de ogen, spoel onmiddellijk met veel water.
Ingeval van symptomen na contact met het product (rode huid) vraag raad aan de huisarts en toon de bijsluiter.
Zwelling van het gezicht, de lippen of ogen of ademhalingsproblemen zijn ernstigere symptomen die onmiddellijke medische behandeling vereisen.

Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg
Acetylsalicylzuur veroorzaakt embryotoxische en teratogene effecten bij laboratoriumdieren.
De veiligheid van het diergeneesmiddel is niet bewezen tijdens dracht en lactatie bij de doeldieren.
Gebruik wordt afgeraden tijdens dracht en lactatie.

Interactie met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie
Niet gebruiken samen met anticoagulantia.

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota)
Verhoogde bloedingsneiging voornamelijk bij dieren in de postpartum periode.